Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resultatrapportering

 • 191205 Rättning av ett problem att dokumentera beslut för tillgodoräknande.
 • 191204  Tillgodoräknanden - Förbättring så att endast kurspaketeringar utan avbrott eller återbud går att välja att koppla tillgodoräknande till. Förbättring är även gjord så att varning ges om man försöker koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering som ännu inte är påbörjad (förväntat deltagande).
 • 191204 Nu förhindras tillgodoräknande av hel kurs när deltagande, dvs registrering utan avbrott, finns på kursen eller om godkänt modulresultat finns på kurs med avbrott.
 • 191204 Rättning: Knappen attestera av tillgodoärende är nu blå och valen blir gråmarkerade när man hovrar över dem
 • 191204 Förbättring vid resultatrapportering av aktivitetstillfälle så att förslag på examinationsdatum läggs in automatiskt utifrån aktivitetstillfällets datum.
 • 191204 Vid skapande av medarbetarrättigheter för rapportörer/attestanter på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer i "Medarbetarrättigheter". Den kopplade läraren får sedan tidigare informationen om individen via den nya startsidan.
 • 191204 Rättning:  så att man alltid hamnar i ett aktivitetstillfälles rapporteringsflik om man går in på ett aktivitetstillfälle från kursöversiktens rapporteringsflik. Tidigare var det en bugg som gjorde att man istället för att komma till rapporteringsfliken när man går in på ett aktivitetstillfälle för att rapportera resultat hamnar i deltagarfliken.
 • 191204 Rättning:  Rättat problem med att koppla resultatnoteringar till andra kurstillfällen
 • 191120 Resultatöversikten (där man rapporterar resultat för en student) har förändrats. Bland annat visningen av resultat från andra versioner och hur man väljer version att hantera resultat på. (endast i BETA-vyn). Rapportering på enstakta student (även borttag, särskild behörighet krävs just nu) kan göras från den nya översikten
 • 191120 För tillgodoräknande kan nu en grund endast förekomma en gång i samma ärende.
 • 191120 Det är nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp för resultatnoteringar som ännu inte används. dvs om man vill ha t.ex. checkbox, datum etc.
 • 191120  Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.
 • 191106  Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via gamla kurstillfället. Kommentar KTH: Man bör dock kontrollera så att det nya tillfället är öppet för anmälan så att uppgifterna visas korrekt i bl.a. tjänten "Aktivitetstillfällen".
 • 191106 Det är nu möjligt att koppla annat resultat, med ursprung eget lärosäte, direkt mot yttre kurspaketering.
 • 191009 Ny vy för att hantera resultat för en student. Funktionaliteten ger möjlighet att hantera resultat på samtliga versioner som studenten har gått. Klarmarkerat resultat som avser äldre kursversion indikeras på betastartsidan.
 • 191009 I deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle kan nu sortering av listan göras.
 • 190911 (RÄTTAT) Attestering av resultat, tillgodoräknanden, andra meriter och annat resultat är nu möjliggjort även för tidszoner som ligger så långt före Sverige att det hunnit bli nästa dag i det landet. Attesteringsdatum blir då ändå det datum som gäller i Sverige för den aktuella tidpunkten.
 • 190911 (RÄTTAT) Attestering av resultat, tillgodoräknanden, andra meriter och annat resultat är nu möjliggjort även för tidszoner som ligger så långt före Sverige att det hunnit bli nästa dag i det landet. Attesteringsdatum blir då ändå det datum som gäller i Sverige för den aktuella tidpunkten.
 • 190813 När resultat klarmarkeras får endast användare med behörighet att attestera resultaten upp knappen "Avisera mig själv"
 • 190523 Det finns möjlighet att välja vilka resultatnoteringar som ska visas vid resultatrapportering. Det gör att betyg/datum kommer närmare personuppgifterna.
 • 190523 Nu ges en Spara-varning vid sidbyte och ändring av filter i rapportering- och attesteringsvyn så att rapportören inte förlorar pågående inrapportering då den försöker gå vidare utan att spara.
 • 190523 "Klarmarkera-knapp" finns nu även längst ned i rapporteringsvyn så att man ska slippa scrolla upp till toppen på sidan för att klarmarkera.
 • 190523 "Nu går det att avisera sig själv vid klarmarkering via "Tilldela mig själv-knapp"
 • 190509 Nu finns möjlighet att tillgodoräkna mot del av kurs, där delen har en utbildningstyp utan angiven omfattning.
 • 190509 Åtgärdat så att ofullständiga utkast inte stör resultatrapportering eller ger felaktiga summor på räknare i vyerna för resultatrapportering och -attestering.
 • 190425 Nu finns möjlighet att inom forskningsarbete utan angiven omfattning skapa modul utan angiven omfattning. Det ger möjlighet att ange omfattning när resultatrapportering sker.
 • 190425 Nu finns möjlighet att rätta tillgodoräknande. Det som går att rätta är benämningar på "annan specifikation" samt koppling till kurspaketering.

 • 190425 Nu finns möjlighet att rätta en Annan merit.

 • 190425 Nu finns möjlighet att rätta annat resultat.

 • 190411 Aviseringar gällande attestering via e-post grupperas nu också på kurs. Tidigare grupperades de endast på mottagare vilket resulterade i att om det skickades flera aviseringar till samma mottagare inom samma 30- minutersperiod så skickades endast en avisering även om det rörde flera kurser. Nu kommer ett e-postmeddelande per kurs.
 • 190328 Rättat: Korrigerat så att utkast tas bort korrekt även då data "blankas ut" i användargränssnittet vid resultatrapportering.
 • Filtrera: I rapportera-/attesteraflikarna är filtreringstratten ändrad till en knapp, placerad på en egen rad.
 • Ändring gjord så att ett eventuellt fel som uppstår vid återautentisering kommer att visas på samma sätt som det visas om man inte har återautentisering påslagen
 • Bättre felmeddelande när inte återautenticeringen fungerar

 • I formuläret för att ändra aktivitetstillfälle har paginering av träffar införts vid utsökning av kurstillfällen. Det innebär att man kan stega sig fram i sökresultatet om det skulle vara så stort att allt inte syns i rutan.
 • TG-ikon visas i resultatrapporteringsvyn för tillgodoräknade moduler med omfattning 0 och tillgodoräknade moduler utan omfattning.
 • Rättat - Åtgärdat problem som kunde uppstå vid klarmarkering av väldigt många resultat.
 • Rättat - Förbättrat möjligheten att öppna en CSV-fil med långt filnamn för rapporteringslista. Excel har en begränsning för filens sökväg på 221 tecken och det filnamn som skapas i Ladok i detta fall är nu max 204 tecken. Men i och med att Excels begränsning inte enbart gäller själva filnamnet utan hela sökvägen till filen, så kan det fortfarande bli problem om man sparar sin fil i en mapp långt ner i en trädstruktur. Om detta skulle inträffa kan man välja att spara på t.ex. C:/tmp/ i sin dator (alltså med kort sökväg).
 • Menyvalet 'Gemensamma aktivitetstillfällen' har bytt namn till 'Aktivitetstillfällen'. Länkar till aktivitetstillfällen leder nu till resultat- respektive attesteravyer under detta menyval. Det innebär att rapportering/attestering blir möjlig för alla deltagare på ett aktivitetstillfälle, även om man sökt fram aktivitetstillfället via ett kurstillfälle.
 • Det går nu inte längre att lägga till samma del av kurs utan omfattning eller del av kurs med omfattning noll flera gånger som mål i tillgodoräknande.
 • Om en student redan har ett underkänt attesterat resultat med samma examinationsdatum så visas en varning om detta i rapporteringsvyn. Gäller både vid rapportering via aktivitetstillfälle respektive kurstillfälle.
 • Studenter med återbud kan inte längre kopplas till aktivitetstillfälle.
 • Vid beräkning av prestation för hel kurs ta hänsyn till om prestation för modul finns för student . För resultat på kurs som inte har moduler i aktuell version tas nu hänsyn till om studenten har resultat på moduler som tillhör annan version av kursen (där den versionen hade moduler) vid framräkning av prestationspoäng.
 • Nu syns helt tillgodoräknad modul i resultatrapporteringens lista över studenter. Raden är dock ”dimmad” och resultatrapportering går inte att göra på den raden.
 • Nu visas ett tydligare felmeddelande vid pågående resultatrapportering om registrering tas bort för aktuell student och kurs.
 • Vid resultatrapportering på modul inom kurs med avbrott, visas nu tydligare information om att avbrott finns på kursen.
 • Rättat - Medarbetarrättigheter: Nu går det att lägga kursrättighet (medarbetarrättighet) på samma kurs och samma medarbetare två gånger om det är så att kursen bytt organisation i ny version.
 • Sidan för medarbetarrättigheter har snabbats upp, bl.a. genom att endast medarbetare med rättigheter visas. Vidare behöver organisation inte längre fyllas i när man skapar en kursrättighet.