Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studentgränssnittet

 • 191120 Rättning av ett fel som gjorde att en student som är anmäld till ett aktivitetstillfälle och som gjort tillfällesbyte till en ny kursversion där samma aktivitetstillfälle finns, men inte samma modul, fick upp en icke fungerande anmälningsknapp till aktivitetstillfället i studentgränssnittet.
 • 191120 Rättning av ett fel som gjorde att en student som är anmäld till ett aktivitetstillfälle och som fått sin registering på kursen borttagen (t.ex. vid avbrott) fick felmeddelande vid inloggning i studentgränssnittet.
 • 191106 Rättning är gjord i studentgränssnittet så att totalsumman visas korrekt.
 • 191023  Studentgränssnittet visar studentens personnummer i sidhuvudet.
 • 190911  (RÄTTAT) Summeringar och visning av kurser under oavslutade kurser i studentgränssnittet har korrigerats.
 • 190911  (RÄTTAT) Ett problem med visningen av oavslutade kurser i Studentgränssnittet har åtgärdat
 • 190523 Rättat: Nu sorteras även kurser med benämning innehållande Å, Ä och Ö korrekt.
 • 190509 I studentgränssnittet sorteras kurser i första hand i omvänd kronologisk ordning på startdatum (senaste överst), i andra hand sortering på benämning och i tredje hand på kurskod.
 • 190425 I och med denna version så kommer student att förhindras att göra återbud under pågående valperiod/anmälningsperiod om student är behörig till att ta bort val/anmälan (systemaktivitet " Student-Studiedeltagande: Studieval och anmälan - ta bort "). Denna förändring kan påverka eventuella integrationer då den nya regeln införs som förhindrar detta samt att återbudslänken inte kommer att dyka upp under pågående valperiod/anmälningsperiod.
 • 190425 Första gången en student loggar in i studentgränssnittet efter release den 25 april 2019 så får studenten en notifikation om resultat som tillkommit under de senaste 7 dagarna. Vid efterföljande inloggningar kommer endast resultat som tillkommit sedan den senaste inloggningen att visas.
 • 190411 I studentgränssnittet har benämning på knappen "Ta bort" för att ta bort val alternativt ta bort anmälan förtydligats till "Ta bort val/anmälan".
 • 190411 I studentgränssnittet visas nu kurspaketeringar vars startdatum inte är passerat under "Kommande" även om det saknas uppgift om kurstillfällen för programmet/inriktningen i Ladoks "struktur". Detta ger att efter val av tex inriktning, så visas vald inriktning under "Kommande" även om innehåll saknas.
 • 190328 Grund för tillgodoräknande visas nu med rätt antal poäng i Studentgränssnittet
 • När en examensansökan görs i studentgränssnittet väljs nu inte längre det första alternativet i listan över beviskombinationer automatiskt utan studenten måste själv välja en examen aktivt för att komma vidare.
 • Nu finns en gemensam inloggningssida för studentgränssnittet med information både på svenska och engelska. Bild inloggning Ladok för studenter (PNG 18 kB)
 • Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, kalenderhalvår och studieaktivitet.

  Har studieaktivitet eller en individuell studieplan dokumenterats för doktoranden kan hen se detta i studentgränssnittet genom att: 1.På startsidan visas en länk med texten ”Mer information” under benämningen på kurspaketeringen. Klicka på länken Studieaktivitet (PNG 263 kB) 2.Länken leder till sidan som visar den studieaktivitet eller en individuell studieplan som dokumenterats

 • Studieval som görs för vissa utbildningar i "Ladok för studenter" (ej AKP) - Möjlighet att ta bort studieval under valperiod i studentgränssnittet.

  När studenten är anmäld läggs kurstillfället i kolumnen ”Kommande”.

  Studenten kan ångra sig: genom att klicka på knappen ”Ta bort” tas anmälan på kurstillfället bort. Om studenten sedan vill anmäla sig till kurstillfället igen kan hen göra detta under anmälningsperioden.

 • Efter en student loggat in i studentgränssnittet så kan hen välja byta till andra lärosäten som har studentgränssnittet aktiverat och där studier bedrivs.
 • Nu syns studentens angivna epostadress på startsidan i studentgränssnittet