Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildningsinformation

  • 190813  Vid listning av utbildningar i utbildningsinformation är kolumnen "Aktuell version" ändrad till ny kolumn "Version" där versionsnummer för utbildningen visas.
  • 190619 Nu kan utbildning i status utkast tas bort. Ny systemaktivitet "Utbildningsinformation: Ta bort utbildning i status utkast"
  • Nu visas även finansieringsform i listning av kurstillfällen i Utbildningsinformation.
  • Om en antagning inom program kommer från NyA, där programmet enligt Ladoks regelverk ej får innehålla tillfällets utbildningstyp, placeras antagningen nu i "Ej hanterade antagningar"
  • Kurspaket inom Behörighetsgivande förutbildning får nu rätt utbildningstyp vid utannonsering.
  • Attributet tillträdesnivå är inte längre obligatoriskt vid utannonsering
  • Rättat så inte dubbletter skapas i underlaget för anmälan inom program.
  • Numera inkluderas även program på förutbildningsnivå med poäng och veckor i funktionen "Underlag för anmälan inom program"Takvärde för att skicka
  • 'Underlag för anmälan inom program' är numera max 45 hp.