Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utdata

 • 191220 Rättning: Utdata Studieaktivitet och finansiering är nu rättad så att även doktorand med dokumenterad studieaktivetet och -finansiering men som saknar registrering inom vald period/angivet datumintervall tas med i sökresultatet.
 • 191217 Utdata Studieaktivitet och -finansiering har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för aktuell period under förutsättning att de har en registrering för den aktuella perioden.
 • 191106 Rättning i Utdata Aktör så att när filtrering görs på "Registrering inom" kommer inte längre doktorander med förväntat deltagande med.
 • 191023 (RÄTTAT) Utdata utbytesstudier: "Läses inom" kommer nu med när CSV-fil hämtas.
 • 191023 (RÄTTAT) Utdata: Studieavgiftsbetalning, rättat vilka värden som kommer i Tillståndskolumnen då CSV-fil hämtas.
 • 190813 För utdata utbytesstudier har utsökningsmöjligheterna utökats.
  • Utbytesavtalets organisationsenhet
   (att begränsa på ingående kurstillfällens organisationsenhet kräver en större insats, ffa om användare ska kunna ges möjlighet att välja det ena eller det andra)
  • Extern part (filtreras fram via Land)
  • Utbytesavtal
  • Utbytesprogram
  • Students kurspaketering (utresande) – eller ingå i resultatet
  • I kolumnen Tillstånd ska tillstånden Återbud och Avklarad visas (Utbytesavtalets)
 • 190813 Nu ingår även student som lämnat återbud respektive gjort tidigt avbrott i utsökningen i Utdata Studieavgiftsbetalning.
 • 190813 Det är nu obligatoriskt att ange om utsökningen avser In- eller utresande (Utbytesalternativ) samt att ange en utsökningsperiod.
 • 190529 Åtgärdat problem med export av adresslista i Utdata - Sök population, tidigare fick man meddelande om "Systemfel"
 • 190328 Man måste välja antingen inresande eller utresande i Utdata Utbytesstudier
 • Utdata Resultat: Kurskoden visas nu tillsammans med Modulkoden i rullistan vid val av "Moduler inom valda kurser"
 • Utdata: Nu finns det engelsk sökhjälp i alla utdataflikar.