Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppföljning

 • 191220 Rättning: HST-rapporten - Nu hämtas värdet för studieavgiftsbetalning från studentens FFG-registrering. Tidigare hämtades värdet från FO-registrering efter tillfällesbyte.
 • 191220 Rättning:  Ett fel som förhindrade export av underlag vid avgränsning på Studieavgiftsbetalning i rapporten Helårsstudenter är nu rättat.
 • 191217 Rättning: Rapportunderlaget för HPR-rapporten är korrigerad så att det inte blir flera rader vid olika benämning på kursens versioner. Nu används benämning från senaste version av kurs.
 • 191217 Rättning: Utsökningen av studieavgiftsbetalning i HST-rapporten är korrigerad. Nu hämtas alltid studieavgiftsbetalning från studentens första registrering (FFG) på kurstillfälle. Tidigare hämtades det från registrering på aktuell studieperiod. Förändringen påverkar även data bakåt i tiden, t.ex. när uttagsdatum används.
 • 191204 Ny rapport därHST- och HPR presenteras i en o samma rapport. Fler begränsningar kommer senare
 • 191120 Rättning. Helårsprestationer-rapporten använder nu "bästa möjliga" registrering när uppgifter ska hämtas som är beroende av placeringen i studentens studieplan. I första hand används registreringen som studenten var registrerad på när resultatet lades in. Tidigare användes alltid förstagångsregistreringens placering. Vissa typer av avgränsningar/grupperingar kan ge andra summor/fördelningar än tidigare men totalsumman av HPR påverkas inte. Om ett uttagsdatum bakåt i tiden används så används dom nya reglerna på historiskt data, vilket kan ge en skillnad mot redan uttagna rapporter för samma uttagsdatum.
 • 191023 (RÄTTAT) Uppföljningsrapporten HPR: när användaren väljer att avgränsa på Finansieringsformgrupp.
 • 190925 (RÄTTAT) I uppföljningsrapporten Studiedeltagande - aktivitet blir nu sorteringen vid gruppering på nybörjare korrekt.
 • 190911 (RÄTTAT) Vid time-out i Uppföljning visas nu fliken 'Hämtade rapportresultat' automatiskt. Ingen refresh av sidan behövs.
 • 190911 (RÄTTAT) Justerat rapporten Helårsprestationer så att endast uppgift om finansieringsform hämtas från kurstillfället för förstagångsregistreringen.
 • 190523  När csv-fil till exportunderlag hämtas för rapporter i Uppföljning så visas nu personnummer rätt formaterat i Excel. När csv-fil hämtas från utdata deltagande kurs och deltagande kurspaketering så visas nu personnummer rätt formaterat i Excel.
 • 190523 Rättat: Nu har gruppering av kurstillfällen i HPR justerats så att individuella kurstillfällen också kommer med i resultatet.
 • 190523 Inaktiva studenter. Möjlighet att gruppera på kurspaketeringstillfälle.

  Kompletterat rapportresultatet med uppgift om kurspaketeringstillfällets startdatum.
  Gäller både visning i gränssnittet som export av resultatet till excel. Uppgiften finns redan i rapportunderlaget.

 • 190509 Åtgärdat Uttag av rapportutsökningar som redan finns med exakt samma parametrar under "Hämtade rapportresultat" förhindras för att minska lasten på databasen. Om det finns en rapporthämtning så bör vi inte acceptera nya rapporter med exakt samma parametrar för en användare. En ny hämtning belastar bara systemet i onödan och gör att samtliga hämtningar går långsammare.
 • 190425 Rättning: I uppföljningsrapporterna för HST och HPR har en felaktig presentation av kolumnvärden vid gruppering på Kalenderår justerats.
 • 190328 Prestandaförbättringar av rapportfrågorna i Uppföljning
 • 190328 Rättat: Rättat fel vid export av resultat från genomströmningsrapporterna i Uppföljning där filen var tom.
 • 190328 Rättat: Rättat problem vid export av underlaget
 • Förbättringar i CSV-exporten för resultatuppföljning då tillgodoräknande finns på modul.
 • Nu hanteras beräkning av bidrag till HPR i specialfallet då student fått tillgodoräknande på del av kurs och sedan gör tillfällesbyte till version av kurs som inte har moduler.
 • Processen för hämtning av rapportresultat, export av resultat eller rapportunderlag som får "time-out" har förbättrats. Hämtning av rapportresultat, exportunderlag vid timeout (pptx 286 kB)
 • Rättat - Genomströmning kurspaketeringstillfälle. Omregistrering på kurstillfälle efter byte av kurspaketeringstillfälle redovisas felaktigt
 • Rättat - Genomströmning kurspaketeringstillfälle. Registreringar räknas trots återbud på kurspaketeringstillfället