Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Startsidan i Ladok

 • 191217 Rättning så att texten "Startsida" visas i webbläsarfliken när man befinner sig på startsidan.
 • 191204  BETA-startsidan är nu default för alla användare vid KTH
 • 191120  Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.
 • 191106  Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via gamla kurstillfället. Kommentar KTH: Man bör dock kontrollera så att det nya tillfället är öppet för anmälan så att uppgifterna visas korrekt i bl.a. tjänten "Aktivitetstillfällen".
 • 191023 (RÄTTAT) Betastartsidan låser sig inte längre när man backar tillbaka dit efter att ha varit inne på en modul.
 • 191009 På betastartsidan är sök student och sök kurstillfälle återinfört.
 • 191023 (RÄTTAT) Betastartsidan låser sig inte längre när man backar tillbaka dit efter att ha varit inne på en modul.
 • 191009 På betastartsidan är sök student och sök kurstillfälle återinfört.
 • 190925 Användarstöd i form av hjälptexter, frågeikoner och tooltips (knappbeskrivning) har tillkommit på betastartsidan, både för fliken "Mina kurser" och för fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)".
 • 190911 Snabbsökningsfunktion för kurskod och personnummer har flyttats/tillkommit längst uppe till höger i sidhuvudet (den gröna listen). Dessa fält följer med på alla sidor inom Studiedokumentation, och kan nås via snabbkommandon var man än befinner sig på sidorna. Vid sökning slussas man till den vanliga kurssökningssidan respektive studentsökningssidan.
 • 190911 På betastartsidans flik för medarbetarrättigheter på organisationsnivå sparas nu den senast valda organisationen i webbläsaren. Nästa gång man går in på startsidan så hamnar man automatiskt på samma organisation om man använder samma webbläsare.
 • 190911 Nu finns en ny länk i Ladoks sidfot som leder till Versionsinformation. Här presenteras vad som är nytt i respektive version av Ladok.
 • 190911 På Betastartsidan visas nu referens, namn och personnummer, för individuella kurstillfällen.
 • 190911 (RÄTTAT) På Betastartsidan visas nu organisationer sorterade i alfabetisk ordning utifrån benämning. Även organisationskoden visas.
 • 190911 (RÄTTAT) Nya Betastartsidan: I vissa scenarion tändes inte attesteringsknappen som den skulle. Detta är nu rättat.
 • 190813 Ny flik på betastartsidan där kurser via användarens organisationsrättigheter visas.
 • 190813 På betastartsidan är nu ordningen för perioderna ändrad.
 • 190813 Endast kurser som har moduler får en indikation på betastartsidan (orange markering) om att det finns resultat på kurs att rapportera
 • 190813  På betastartsidan visas nu mer information gällande aktivitetstillfällen.
 • 190523 Ny struktur för kurser på Beta-startsidan så att rapportör/attestant med färre klick ska komma direkt till rapportera- respektive attesteravyn.
 • 190509 På nya startsidan finns nu en periodväljare som ger möjlighet att välja en termin i taget.
 • 190328 Startsidan är under omarbetning. Det finns nu möjlighet att välja en alternativ startsida (preliminär betaversion). Valet ligger kvar som default i den aktuella webbläsaren. OBS att denna preliminära version kan komma att förändras. Innehållet styrs utifrån vilka kursrättigheter en användare har tilldelats i funktionaliteten för medarbetarrättigheter. Målsättning är att underlätta för användare som rapporterar och attesterar resultat och att detta blir standardstartsida inför HT2019.
 • 190328 Rättat: Nu visar räknaren för "Klara för resultat på kurs" på startsidan rätt i och med att den inte tar med de som fått borttagen registrering.