Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studiedeltagande

 • 191217  För resultatintyg i administratörsgränssnittet finns nu möjlighet att begränsa på kurspaketering.
 • 191217 Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras i ett separat fönster direkt från listning av deltagare i vyn Deltagande - Kurspaketering.
 • 191204 När student etableras i Ladok som har ett svenska pnr, så skapas nu bevakning av folkbokföringsadress direkt.
 • Rättat - Vid utskrift av bl.a. översiktssidan för framsökt student skrivs nu namn och personnummer återigen ut.
 • 191120  Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.
 • 191106  Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via gamla kurstillfället. Kommentar KTH: Man bör dock kontrollera så att det nya tillfället är öppet för anmälan så att uppgifterna visas korrekt i bl.a. tjänten "Aktivitetstillfällen".
 • 190925 (RÄTTAT) Felet med skräptecken istället för ÅÄÖ i adresslista har hanterats.
 • 190911 Ny filtreringsmöjlighet, Utbildningstypsgrupp, är tillagt under Studiedokumentation vid sökning av kurs/kurstillfälle.
 • 190911  Det är nu möjligt att ändra placering i studieplan för kurs med tidigt avbrott
 • 190911 Vid sökning av kurs/kurstillfälle i studiedokumentation har en ny filtreringmöjlighet införts i presentationen av sökresultat. Det har tillkommit en filtrering för att kunna visa endast kurstillfällen med studenter som är klara för resultat på kurs. Observera att denna filtrering bara sker på de kurstillfällen som visas på sidan enligt det pagineringsval man gjort, den filtrerar alltså inte fram utifrån samtliga sökträffar.
 • 190911 Summeringen i Studentöversikten har justerats så att beräkningen tar hänsyn till att ett tillgodoräknande har rättas genom att läggas in eller tas bort i kurspaketering.
 • 190813 När intyg hämtas finns nu möjlighet att ta med sparad text. Texten sparas i webbläsaren så om användaren byter webbläsare eller dator måste en ny text sparas. Texterna hanteras separat för varje typ av intyg.
 • 190813 Begränsning på datumperiod vid uttag av registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande fungerar åter igen.
 • 190523 Möjlighet att registrera student på befintliga, ännu ej registrerade/omregistrerade (dvs "Ej påbörjade), studieperioder för avklarad kurs. Är endast tillåtet på samma tillfälle som den senaste (om)registreringen, dvs. om det finns ett förberett tillfällesbyte ska det fortfarande inte gå att genomföra tillfällesbytet om kursen har blivit avklarad. ex. För att institutionen ska få korrekt ersättning och för att studenten få rätt studiemedel behöver denna FO-registrering läggas in även om betyg på kurs redan finns.
 • 190523 Om vald tidsperiod för registreringsintyg inte innehåller några registreringar för en kurspaketering kommer inte kurspaketeringen att skrivas ut som rubrik.
 • 190523 Nu finns ett förenklat flöde för att förbereda kurspaketeringstillfällesbyte för en studieplan och alla underliggande kurspaketeringar/kurser efter ett uppehåll. Nytt menyval: "Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte"
 • 190523 Nu är det möjligt att registrera/omregistrera på återstående studieperioder även om kursen är avklarad. Ny systemaktivitet: "Studiedeltagande: Tillåt registrering/omregistrering vid avklarad kurs"
 • 190523 Nu finns ett förenklat flöde för återuppta studier på nuvarande kurspaketeringstillfälle efter ett uppehåll. Nytt menyval: "Fortsatta studier, nuvarande tillfälle"
 • 190523 För att minska antal klick i systemet så lagras nu val av periodtyp i webbläsaren i studieöversikt och studiedeltagande
 • 190523 Nu är det möjligt att se fler än 25 kurser/kurspaketeringar vid sökning i samband med Lägg till kurs/Lägg till kurspaketering i Studiedeltagandefliken.
 • 190425 När man söker ut studenter på ett kurspaketeringstillfälle och sedan klicka i "Visa från alla i denna version" är sorteringen med avseende på period justerad så att den fungerar korrekt.
 • 190411 I det fall studieperiod har registervårdats i Utbildningsinformation efter att student har registrerats visas varningstriangel med meddelande om detta i fliken Studiedeltagande. Tidigare visades detta fall med ikonen "Anp". Den ikonen används nu endast efter att studieperiod och/eller omfattningsvärde anpassats för den enskilde studenten. Ska registrerade studenter följa den nya perioden så måste i dagsläget registreringen tas bort (en och en) och sedan registreras på nytt för att få de nya datumen.
 • 190411 När uppehåll dokumenteras visas nu information om att det kan finnas utbildningstillfällen där studenten är förväntad deltagare och/eller pågående utbildningstillfällen inom perioden för det dokumenterade uppehållet. Handläggaren kan behöva se över detta så att korrekta uppgifter finns för studenten.
 • 190411 När utbytestillfälle för utresande läggs till inom befintlig studieplan visas information för att uppmärksamma användaren att det kan finnas behov av att spärra innehåll från tillfällesstruktur eller hantera befintligt förväntat deltagande.
 • För att förhindra att förväntat deltagande skapas utifrån publicerat innehåll i tillfälllesstrukturen kan det läggas en spärr för "yttre kurspaketeringstillfälle"
 • Studenten kan ha förväntat deltagande inom "yttre paketeringstillfälle” under utbytesstudiernas studieperiod
 • 190411 Nu visas avklarade kurspaketeringar utan datum som "Avklarad" under "Studiedokumentation - Kurspaketering - Deltagande" och "Studiedokumentation - Utdata - Deltagande kurspaketering".
 • 190328 Rättat: När man tar ut resultatintyg och väljer "Ta endast med kurser enligt val" visas nu kurs och modul korrekt även för kurser från olika versioner.
 • När yttre kurspaketering (ex. program) tillgängliggörs får inre kurspaketering (ex. inriktning/spår) samma tillgänglighetsdatum i det fall dessa inte har avbrott/avklarad/återbud.
 • Nu förhindras skapande av förväntat deltagande för kurspaketeringstillfällen som är Ej pågående, pga tillfällesbyte.
 • Kod visas före benämning i dropdown för studiefinansiering i gränssnittet för att hantera studieaktivitet och finansiering.
 • 190227 KTH: Vi har stängt möjligheten att anta inresande igen, det blev problem med att handlägga utresande o DD-studenter med behörighetsprofilen. Utredning o diskussion pågår av VoS o UA o nationell support
 • 190220 KTH: Nu kan de internationella handläggarna anta inresandes studenter, se lathund i Canvas
 • Rättat - Antal aktivitetstillfällen summeras felaktigt
 • Rättat - Lista med kurs- och modulresultat går ej att skriva ut för över 100 deltagare
 • I de fall det inte är möjligt att ange studieaktivitet och finansiering visas nu informationsmeddelande.
 • Nu visas ett "Ej påbörjat" deltagande i studentöversikten från och med att det finns förväntat deltagande fram tills dess att studieperiod/första studieperiod har passerats.
 • Rättat uppdatering av flikar vid navigering från Antagning, flera studenter.