Handlägga studier på annan nivå

KTH-studerande som läser på avancerad nivå och forskarnivå kan läsa kurser på annan nivå inom sitt utbildningsprogram respektive inom sin individuella studieplan.
Processmodellerna tillsammans med aktivitetsbeskrivningarna nedan visar arbetsflödet i handläggningen. De är ett stöd till dig som är delaktig i någon del av processen.

Bra att känna till

Utbildning/kurser på grundnivå och avancerad nivå är sedan 1 juli 2011 avgiftsbelagda. Utbildning/kurser på förberedande nivå och forskarnivå omfattas ej av avgift. Om en KTH-doktorand läser kurser på grundnivå och avancerad nivå kan hen bli avgiftsskyldig enligt gällande regelverk.

Om doktoranden är avgiftsskyldig gäller då följande:

 • Läses kursen inom den individuella studieplanen (d.v.s. ingår i forskarstudierna) betalar doktoranden inte studieavgift
 • Läses kursen utanför den individuella studieplanen måste doktoranden betala studieavgift

KTH-doktorand som läser kurs på grundnivå eller avancerad nivå inom sin individuella studieplan

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till beskrivningen nedan.

Öppna/ladda ner processmodell version 3.0 (pdf 190 kB)

Aktivitetsbeskrivningar

 1. FA godkänner att kursen ska ingå i den individuella studieplanen (ISP) och skrivs in i eISP.
 2. Handledaren bedömer att doktoranden har de relevanta förkunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen. Särskild behörighet, uppgift om när kursen ges samt övriga uppgifter om kursen finns i Kurs- och programkatalogen.
 3. Forskarutbildningshandläggare, handledare eller administratör fyller i och skickar webbformulär "Anmälan till kurs på grundnivå eller avancerad nivå för KTH:s doktorander" till ladok@kth.se.
 4. GVS/VoS kontrollerar eventuell platsbegränsning.
 5. Skapa särskilt kurstillfälle (FOA) i Kopps (pdf 75 kB)
 6. GVS/VoS öppnar upp kurstillfället för webbregistrering under den period som webbregistreringen pågår för övriga studenter.
 7. GVS/VoS antar doktoranden till fristående kurs på aktuellt kurstillfälle märkt FOA. OBS! För antagning måste kursen finnas inskriven i eISP.
 8. GVS/VoS meddelar via e-post doktoranden och den som skickat in anmälan att antagningen är klar. Information om webbregistrering bifogas till doktoranden.
 9. Doktoranden kursregistrerar sig inom webbregistreringsperioden och läser kursen.
 10. Kursgivande skola rapporterar resultat i i Ladok.
 11.  Aktiviteten utgår Föra in resultat på avklarad kurs i Ladok (pdf 413 kB)
 12. Om plats ej kan erbjudas inför önskat kurstillfälle: GVS/VoS meddelar via e-post detta till doktoranden och till den som skickat in anmälan.

Webbformulär "Anmälan till kurs på grundnivå eller avancerad nivå för KTH:s doktorander"

KTH-doktorand som läser kurs på grundnivå eller avancerad nivå utanför sin individuella studieplan (ingen särskild handläggning)

En doktorand som vill läsa en KTH-kurs på grundnivå eller avancerad nivå utanför sin individuella studieplan hänvisas till kursutbudet för fort- och vidareutbildning/fristående kurs. Anmälan görs av doktorand på sedvanligt sätt via antagning.se. Om doktoranden blir antagen och är avgiftsskyldig måste studieavgift betalas innan kursregistrering kan göras.

KTH-antagen masterstudent som läser kurs på forskarnivå inom sitt utbildningsprogram

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till beskrivningen nedan.

Öppna/ladda ner processmodell v2.0 (pdf 183 kB)

Aktivitetsbeskrivningar

 1. GA/PA bedömer att studenten har relevanta förkunskaper för att tillgodogöra sig kursens innehåll. Särskild behörighet samt övrig information om kursen finns i Kurs- och programkatalogen.
 2. GA/PA tillstyrker att kursen får läsas inom studentens utbildningsprogram.
 3. Studievägledare eller programhandläggare fyller i och skickar webbformulär "Anmälan till kurs på forskarnivå för KTH:s masterstudenter" till ladok@kth.se.
 4. GVS/VOS registrerar studenten på den institution (kod anges) som ger kursen.
 5. GVS/VOS lägger in en anteckning i Ladok (under aktuellt program) om att studenten läser kurs på forskarnivå.
 6. GVS/VOS skickar ett registreringsbevis (kursens namn anges i fritext) till studenten i samband med registreringen. Registreringsbeviset kan studenten använda t ex för att intyga registrering till CSN.
 7. Student läser kursen.
 8. Kursgivande skola skriver in resultat i Ladok efter avklarad kurs.
 9. Studenten ansöker om tillgodoräknande.
 10. Skolan handlägger och beslutar om tillgodoräknande enligt anvisning för handläggning av ärende om tillgodoräknande av hel kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Webbformulär "Anmälan till kurs på forskarnivå för KTH:s masterstudenter"

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Susanne Carlsson, GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-02