Till innehåll på sidan

Uppdaterad process studieuppehåll

2022-12-07

Publicerad 2022-12-27

Process handlägga studieuppehåll har uppdaterats och inkluderar hantering av studieuppehåll på fristående kurs

Utbildningsadministrativa utskottet har beslutat om uppdaterad process handlägga studieuppehåll . Processen innehåller förutom handläggning av studieuppehåll på program även handläggning av studieuppehåll på fristpende kurs. Beslutsmallar  samt lathundar i ladok är uppdaterade.

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-27