Till innehåll på sidan

Centrum för byggeffektivitet (CBE) flyttar till Byggvetenskap

Publicerad 2021-12-20

Skolchef beslutar att flytta nuvarande organisationsenhet Centrum för byggeffektivitet (CBE) till Institutionen för byggvetenskap. Denna flytt innebär att nuvarande organisationsenhet AIH avslutas och ny organisationsenhet för centrumbildningen benämns AFQ.

Professor Johan Silfwerbrand vid Institutionen för byggvetenskap utsågs till ny centrumförståndare för Centrum för byggeffektivitet från och med 1 september 2021. Berörda prefekter har tillstyrkt att en organisatorisk flytt av centrumbildningen från Institutionen för fastigheter och byggande till Institutionen för byggvetenskap bör genomföras.