Ny Forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd

Publicerad 2018-12-13

Stf. skolchef beslutar i samråd med rektor och prodekanus att utse professor Anders Karlström till Forskarutbildningsansvarig (FA) för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.
Mandatperioden gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Uppdraget omfattar 40 % av en heltid, procentsatsen kan komma att revideras.

Inom skolan har en nomineringsprocess genomförts hösten 2018 under ledning av vice skolchef där prefekterna har blivit ombedda att lämna in förslag på kandidater. Föreslagen kandidat har förankrats bland skolans prefekter. Processen har involverat studeranderepresentanter.