Ny ordförande och vice ordförande i docentkommittén vid ABE

Publicerad 2018-11-07

Vladimir Cvetkovic utses till ny ordförande och Nina Wormbs till ny vice ordförande i docentkommittén vid ABE-skolan från och med 5 november 2018 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2019.

Nuvarande ordförande Raid Karoumi har valt att stiga av uppdraget som ordförande och ledamot i docentkommittén. Hans uppdrag som ordförande och ledamot i kommittén avslutas därför 5 november 2018. Vladimir Cvetkovic var tidigare vice ordförande i kommittén.