Till innehåll på sidan

Prefekt och proprefekt utsedda för institutionen för byggvetenskap

Publicerad 2020-10-29

Skolchef beslutar i samråd med rektor att utse Professor Magnus Wålinder till prefekt för Institutionen för byggvetenskap. Lektor/docent Fredrik Johansson utses till proprefekt för institutionen.
Mandatperioden gäller från 2021-01-01 och tills vidare dock längst fram till och med 2022-12-31.

Professor Johan Silfwerbrand utsågs till prefekt för institutionen för byggvetenskap under perioden 2018-01-01 - 2020-06-30. I och med Covid-19 förlängdes mandatperioden till 2020-12-31. Prefektuppdraget lämnas från årsskiftet 2020/2021 över till nuvarande proprefekt Magnus Wålinder.

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning .

Samråd har skett med THS och studeranderepresentanter har haft möjlighet att inkomma med synpunkter under processen. Beslutet har samverkats.