Prefekt och proprefekt utsedda för SEED

Publicerad 2019-04-10

Skolchefen har i samråd med rektor beslutat att utse universitetslektor Maria Malmström till prefekt för Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Mandatperioden gäller från 2019-04-01 och tills vidare, dock längst fram till och med 2022-12-31.
Rebecka Milestad har utsetts till proprefekt under samma period.

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning .

Maria Malmström
Maria Malmström
prefekt,avd.chef, univ. lektor 087908745

Process för tillsättning av prefekt

Ett förankringsarbete kring föreslagna personer för uppdraget har fortsatt under första kvartalet 2019 under ledning av Tf. prefekt. Förslagen har förankrats i verksamheten. Studeranderepresentanter har haft möjlighet att inkomma med synpunkter under processen.