Till innehåll på sidan

Rektorsbesök med fokus på utbildning och nya excellenta utbildningsmiljöer

Publicerad 2022-03-24

På förmiddagen torsdagen 24 mars genomfördes det årliga rektorsbesöket när Rektor Sigbritt Karlsson, prorektor Mikael Östling och universitetsdirektör Kerstin Jacobsson besökte ABE-skolan. Årets besök hade fokus på skolans utbildning och nya excellenta utbildningsmiljöer. Besöket ägde rum i de två nya digitala labben på Teknikringen 78; Labbet för Digital Samhällsbyggnad, DiSa, och Trimble Technology Lab.

Morgonen började i Trimble Technology Lab där skolchef Muriel Beser Hugosson inledde programmet med att presentera ABE-skolan och berätta kort om skolans verksamhet och aktuella projekt. Därefter lämnades ordet till skolans nytillträdda vice skolchefer Björn Berggren och David Nilsson som presenterade sig och sina nya uppdrag som fakultetförnyeleseansvarig respektive ansvarig för kommuikation, samverkan och impact.

Detta följdes av information om ABE-skolans utbildningar från skolans grundutbildningsansvarig (GA) Malin Wennerholm som bl.a. berättade om pågående utbildningssatsningar med Framtidens utbildningar och JML-integrering. Därefter var det dags för vice grundutbildningsansvarig Kjartan Gudmundsson att introducera Trimble-labbet och berätta lite om de hård- och mjukvaruapplikationer för bl.a. byggkonstruktion, infrastruktur och avståndsmätning som Trimble har skänkt till KTH.

Labbet för Digital Samhällsbyggnad (DiSa) - en excellent utbildningsmiljö

Efter en kort paus och förflyttning var det dags att besöka skolans nya labb, Labbet för Digital Samhällsbyggnad (DiSa) som lanseras under våren 2022. Det tidigare BIM-labbet på Teknikringen 78 har omvandlats till en ämnesövergripande levande verkstad för den digitala informationsprocessen i den byggda miljön och en kommande mötesplats för studenter, lärare och industri.

Besöket inleddes kort av skolchef Muriel Beser Hugosson som beskrev ABE-skolans arbete med de senaste årens satsningar inom ramen för rektors beslut om excellenta utbildningsmiljöer. Här ingår bl.a. utvecklingen av det nya DiSa-labbet, men även utlysningen av ett antal amanuenstjänster kopplade till skolans olika utbildnings-/forskningsområden. Ordet lämnade sedan till den nya föreståndaren för DiSa, Ahmad Reza Roozbeh, som berättade mer om labbet och dess avancerade verktyg för till exempel datainsamling, analyser, visualisering och kommunikation.

Presentationer från ABE-studenter och alumner

Därefter var det dags för presentationer av några av skolans studenter och alumner. Jordan Berman från masterprogrammet i husbyggnads- och anläggningsteknik berättade kort om det projekt inom BIM som han har genomfört under sin amanuenstjänst 2021. Sedan var det arkitekturalumnen Freya Tigerschiölds tur att presentera sitt examensarbete MORE THAN DWELLING - A small-scale infill project combining workspace and home vid arkitektutbildningen. Hennes presentation följdes av Johan Rydholm och Alexander Kohler, alumner från masterprogrammet i fastigheter och byggande och vinnare av Samhällsbyggarnas pris för bästa examensarbete i fastighetsekonomi 2021, som berättade om sitt examensarbete Empirical study of the impact of green certification on the rental income och sin tid på och efter KTH.

Avslutningsvis presenterade skolchef Muriel Beser Hugosson skolans pågående arbete med kurser inom livslångt lärande och skolans behov för satsningar framåt.

Det blev en väldigt trevlig förmiddag som erbjöd en större inblick i skolans utbildningar och nya utbildningsmiljöer för både KTH:s ledning och övrig publik.