Till innehåll på sidan

Reviderad delegationsordning på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Publicerad 2020-10-23

Behov av revidering har uppkommit inom skolan och avser vidaredelegation av beslut om att tillgodoräkna kurs och del av kurs på forskarnivå. Skolchef beslutar att fastställa den reviderade delegationsordningen att gälla från och med 1 november 2020.

Revideringen rör vidaredelegationen av beslut om tillgodoräknande av kurs på forskarnivå som läses under pågående forskarutbildning (enligt fastställd ISP).

Vidaredelegationen går till huvudhandledare i första hand, programansvariga för doktorsprogram i andra hand- i de fall huvudhandledare saknar behörighet som examinator vid KTH. Ett förtydligande läggs också till - att beslut om dispens från obligatoriska kurser beslutas av FA (Se sid. 19 i fastställd delegationsordning).