Till innehåll på sidan

Deadlines

Här hittar du kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan.

Forskarutbildning

Utveckling av skolans forskarutbildning

Nu finns möjlighet att äska medel för verksamhet som bidrar till utveckling av skolans forskarutbildning inom dels JML-området, dels samarbeten med andra lärosäten i Sverige/Norden.

Deadline Uppgift Ansvarig
15 april 2021

Deadline ansökan (kortfattad beskrivning samt budget för äskat belopp) skickas in av prefekt till fouhandl@abe.kth.se

Prefekt

Grundutbildning

Programutveckling 2021 - GRU samhällsbyggnad

Samtliga programansvariga inom Samhällsbyggnadsområdet har möjlighet att äska medel för programutveckling inom områdena jämställdhet, hållbarhet, digitalisering och/eller internationalisering.

Deadline Uppgift Ansvarig
5 mars 2021 Äskandena skickas in av programansvarig till ledningsstod-kansli@abe.kth.se Programansvarig
Mars 2021 Vice GA fattar beslut om tilldelning av medel under mars månad.
Medel betalas ut i mars månad och skall förbrukas under 2021.
Vice GA
December 2021 Deadline redovisning av utfallet av aktiviteter. Redovisningen skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se Programansvarig

Inför Kvalitetsdialogen 26 april

Deadline Att göra Ansvarig
1 mars 2021 Deadline programanalyser Forskarutbildning Programansvarig
3 mars 2021 Deadline programanalyser GRU Programansvarig
5 mars 2021 Kompetensförsörjningsplan - institutionsnivå Prefekt
15 mars 2021 Kompetensförsörjningsplan - skolan (aggregerad) Skolchef
15 mars 2021

Deadline underlag till kvalitetsdialogen

Skolchef, FA, GA

ABE-skolans verksamhetsplan 2021

All rapportering skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Deadline Att göra Ansvarig
15 februari 2021 Lämna in handlingsplan Utsedd funktionsansvarig
15 juni 2021 Lämna in Delrapportering handlingsplan Utsedd funktionsansvarig
15 november Kort statusuppdatering Utsedd funktionsansvarig
31 januari 2022 Slutrapportering Utsedd funktionsansvarig

Ekonomi

Deadline Att göra Ansvarig
22 februari 2021 Budget institution/avdelning klar Prefekt
22 februari 2021 Bemanning VT 2021 klar Prefekt

HR

Deadline Att göra Ansvarig
Tisdagar kl 15.00, löpande

Komplett rekryteringstillstånd skickas till persadm@abe.kth,se  för samverkan

Rekryterande chef

Lönerevision 2020

Deadline Att göra Ansvarig

18 januari 2021 - 11 mars 2021

Lönesamtal ska genomföras

Chefer med personalansvar

12 mars 2021

Sista dag att komma in med förslag till nya löner

Chefer med personalansvar

6 april 2021 – 27 april 2021

Lönesättande samtal ska genomföras för anställda som är medlemmar i Saco-S

Chefer med personalansvar

Utbetalning av nya löner sker 24 juni 2021.

Inventering 2021

Deadline Uppgift Ansvarig
19 februari 2021

Skicka in delegation inventarieförrättare. (Blanketten finns här: ABE-Blanketter / Delegationer )

Administrativ gruppchef
14 maj 2021 Deadline för inventeringen Utsedd inventarieförättare
10 december 2021

Deadline för signatur av blankett ”Beslut om utrangering” i original och som PDF. Undertecknas av prefekten för resp institution.

Prefekt

Underhåll - behovsinventering

Deadline Uppgift Ansvarig
26 februari 2021

Skicka in ifylld mall ”Underhållsbehov från brukare” till infrastrukturansvarig för sammanställning av behov av underhållsåtgärder i KTH:s lokaler.

Administrativ gruppchef