Till innehåll på sidan

Deadlines

Här hittar du kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan.

Grundutbildning

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Här hittar du tidplan för ABE-skolans interna deadlines och beslutsdatum för utbildningsplaner, läsårsplaner och kursplaner: Tidplan för utbildningsinformation

Kursansvarig / Programansvarig
December 2021

Programutveckling 2021 - GRU samhällsbyggnad. Deadline redovisning av utfallet av aktiviteter. Redovisningen skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Programansvariga inom Samhällsbyggnadsområdet har kunnat äska medel för programutveckling inom områdena jämställdhet, hållbarhet, digitalisering och/eller internationalisering.

Programansvarig

ABE-skolans verksamhetsplan 2021

All rapportering skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Deadline Att göra Ansvarig
15 juni 2021 Lämna in Delrapportering handlingsplan Utsedd funktionsansvarig
15 november Kort statusuppdatering Utsedd funktionsansvarig
31 januari 2022 Slutrapportering Utsedd funktionsansvarig

HR / Rekrytering

Annonsstopp sker under sommarmånaderna, datum kommer inom kort.

Deadline Att göra Ansvarig
Tisdagar kl 15.00, löpande

Komplett rekryteringstillstånd skickas till persadm@abe.kth,se  för samverkan

Rekryterande chef
25 maj 2021 Sista dag att inkomma med underlag för fortsättning av pågående tjänster innan sommaren 2021. Rekryterande chef
12 juli 2021

Rekryteringsannonser (Publicering av annonser) kommer ha sommarstängt 14 juli - 4 augusti. Sista dag för begäran av publicering är måndag den 12 juli. Tänk på att förlänga eventuella annonser som går ut under den tiden som rekryteringsannonser har sommarstängt. För att säkerställa att annonser publiceras och förlängs i tid, skicka in begäran om publicering minst3 arbetsdagar i förväg. Alla annonser hanteras i den ordning de kommer in och så snabbt som möjligt. Vid förlängning av annons uppge att det är en förlängning i kommentarsfältet.

Rekryterande chef

Inventering 2021

Deadline Uppgift Ansvarig
10 december 2021

Deadline för signatur av blankett ”Beslut om utrangering” i original och som PDF. Undertecknas av prefekten för resp institution.

Prefekt