Till innehåll på sidan

Deadlines

Här hittar du kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan.

Ekonomi

Budgetarbete 2022

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Här hittar du tidplan för ABE-skolans budgetarbete: Budgetarbete

Ekonomi

Grundutbildning

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Här hittar du tidplan för ABE-skolans interna deadlines och beslutsdatum för utbildningsplaner, läsårsplaner och kursplaner: Tidplan för utbildningsinformation

Kursansvarig / Programansvarig
23 september Uppdatering av masterprogrambeskrivningar 2021. Deadline för översyn av de programbeskrivningar för masterprogrammen som finns på www.kth.se/en/studies/master. Programansvariga / Kommunikationsansvarig
December 2021

Programutveckling 2021 - GRU samhällsbyggnad. Deadline redovisning av utfallet av aktiviteter. Redovisningen skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Programansvariga inom Samhällsbyggnadsområdet har kunnat äska medel för programutveckling inom områdena jämställdhet, hållbarhet, digitalisering och/eller internationalisering.

Programansvarig

ABE-skolans verksamhetsplan 2021

All rapportering skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Deadline Att göra Ansvarig
15 november Kort statusuppdatering Utsedd funktionsansvarig
31 januari 2022 Slutrapportering Utsedd funktionsansvarig

HR / Rekrytering

Deadline Att göra Ansvarig
Onsdagar kl 15.00, löpande

Komplett rekryteringstillstånd skickas till persadm@abe.kth,se  för samverkan

Rekryterande chef

Inventering 2021

Deadline Uppgift Ansvarig
10 december 2021

Deadline för signatur av blankett ”Beslut om utrangering” i original och som PDF. Undertecknas av prefekten för resp institution.

Prefekt