Till innehåll på sidan

Deadlines

Här hittar du kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan.

Avtal

Nya, brådskande avtal som måste signeras innan julen 2021 behöver inkomma till Affärsjuridik (via CASE och avtal@kth.se) senast fredag den 17 december. Obs. detta är endast möjligt gällande avtal som bara behöver granskas och inte förhandlas med motpart(er). 

För avtal som inkommer efter den 21 december påbörjas granskning i januari.

Deadlines Uppgift Ansvarig
Fredag 17 december 2021

Sista dag för inlämning av avtal för granskning

Ansvarig projektledare
Tisdag 21 december 2021 Sista dag för handläggning av RSO inför signering RSO
Onsdag 22 december 2021 Sista dag för signering av avtal via RSO (obs. fysiska original senast tisdag 21 december) RSO

Ekonomi

Deadlines Uppgift Ansvarig
Se länk

Budgetarbete 2022 - Här hittar du tidplan för ABE-skolans budgetarbete: Budgetarbete

Ekonomi
Se länk Inför årsbokslut 2021/2022 - Härkan du se vilka deadlines som gäller inför årsbokslutet gällande ekonomisk attestering av fakturor. Viktiga datum Ekonomi inför årsbokslut 2021/2022 Ekonomi

Grundutbildning

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Här hittar du tidplan för ABE-skolans interna deadlines och beslutsdatum för utbildningsplaner, läsårsplaner och kursplaner: Tidplan för utbildningsinformation

Kursansvarig / Programansvarig
December 2021

Programutveckling 2021 - GRU samhällsbyggnad. Deadline redovisning av utfallet av aktiviteter. Redovisningen skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Programansvariga inom Samhällsbyggnadsområdet har kunnat äska medel för programutveckling inom områdena jämställdhet, hållbarhet, digitalisering och/eller internationalisering.

Programansvarig

Forskarutbildning

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Deadlines samannonsering doktorandtjänster 2022. Annonsering av alla lediga studieplatser inom utbildning på forskarnivå sker KTH-gemensamt nio gånger per år vid vissa förutbestämda tidpunkter: Deadlines samannonsering doktorandtjänster 2022

Handledare

Inför Kvalitetsdialogen 25 april 2022

Deadline Uppgift Ansvarig
7 februari 2022 Deadline programanalyser grundutbildning Programansvarig
7 februari 2022 Deadline programanalyser forskarutbildning Programansvarig

1 mars 2022

Deadline skolrapporter Grundutbildning och Forskarutbildning

Grundutbildningsansvarig / Forskarutbildningsansvarig

ABE-skolans verksamhetsplan 2021

All rapportering skickas in till ledningsstod-kansli@abe.kth.se

Deadline Att göra Ansvarig
15 november Kort statusuppdatering Utsedd funktionsansvarig
31 januari 2022 Slutrapportering Utsedd funktionsansvarig

HR / Rekrytering

Deadline Att göra Ansvarig
Onsdagar kl 15.00, löpande

Komplett rekryteringstillstånd skickas till persadm@abe.kth,se  för samverkan

Rekryterande chef
Se länk

Viktiga deadlines för rekrytering 2021

Rekryterande chef

Inventering 2021

Deadline Uppgift Ansvarig
10 december 2021

Deadline för signatur av blankett ”Beslut om utrangering” i original och som PDF. Undertecknas av prefekten för resp institution.

Prefekt