Till innehåll på sidan

Deadlines

Här hittar du kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan.

Ekonomi

Deadline Uppgift Ansvarig

Grundutbildning

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Här hittar du tidplan för ABE-skolans interna deadlines och beslutsdatum för utbildningsplaner, läsårsplaner och kursplaner:

Kursansvarig / Programansvarig

Forskarutbildning

Deadline Uppgift Ansvarig
Se länk

Deadlines samannonsering doktorandtjänster 2023. Annonsering av alla lediga studieplatser inom utbildning på forskarnivå sker KTH-gemensamt nio gånger per år vid vissa förutbestämda tidpunkter: Datum för samannonsering doktorandtjänster 2024 (se Doktorandanställning vid KTH)

Handledare

Inventering 2023

Deadline Uppgift Ansvarig

17 februari 2023

Delegationer upprättas till inventarieförrättare.
Blanketten finns här: intra.kth.se/abe/blanketter
Mejla delegation som PDF till ekonomi@abe.kth.se  senast den 17 februari.
Original postas till Ekonomiadministration ABE, Teknikringen 74D.

Delegerande chef

Februari Start för inventering: Ekonomiadministration ABE postar inventeringslistor i originalformat, samt en Excel-fil som hjälpmedel, till gruppchefer i mitten av februari. Ekonomiadministration ABE

15 maj 2023

Inventeringslistor mejlas som PDF till ekonomi@abe.kth.se  senast den 15 maj.
Original postas till Ekonomiadministration ABE, Teknikringen 74D.

Inventarieförrättare

31 oktober 2023

Prefekt för respektive institution signerar blanketten ”Beslut om utrangering”.
Den signerade blanketten mejlas som PDF till ekonomi@abe.kth.se  senast den 31 oktober.
Original postas till Ekonomiadministration ABE, Teknikringen 74D.

Prefekt

HR / Rekrytering

Deadline Att göra Ansvarig
Onsdagar kl 15.00, löpande

Komplett rekryteringstillstånd skickas till persadm@abe.kth.se  för samverkan

Rekryterande chef