Till innehåll på sidan

Inför årets lönerevision

Publicerad 2021-01-18

Under 2020 sköts de centrala avtalsrörelserna upp pga den rådande pandemin. De centrala och lokala avtalen om löner är nu färdigförhandlade vilket innebär att det är dags för lönerevision.

Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret (20191001-20200930). Lönesamtalet ska fokusera på arbetsprestation och resultat i förhållande till gällande lönekriterier. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Partsgemensam information mellan KTH och de lokala fackliga organisationerna avseende lönerevision 2020  ger lönestatistik, tidsplan, och annan nyttig information om de olika modellerna för lönesättning, vad som kännetecknar ett bra lönesamtal, KTH:s lönekriterier m.m.

De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2020 som är revisionsdatum.

HR-avdelningen på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-18