Till innehåll på sidan

KTH:s styrelse håller extra möte

Husfasad
Publicerad 2022-05-11

KTH:s styrelse har valt att kalla till ett extra möte i nästa vecka med anledning av inkomna skrivelser från KTH:s fem skolkollegier angående ett kallelseförfarande till professor.
– Styrelsen ska pröva ärendet på kommande styrelsemöte, säger Pia Sandvik, styrelseordförande.

I det här fallet rör det sig om ett kallande från i mars där handläggningen i ärendet kritiserats bland annat för att ett sakkunnigutlåtande inte inhämtats och att motiveringen anses otillräcklig. Krav på att tillsätta en oberoende utredning har rests.

Sigbritt Karlsson, rektor för KTH:

– Jag välkomnar att styrelsen belyser frågan så att vi tillsammans på KTH kan mota ryktesspridning och oklarheter. Jag har fattat beslutet utifrån min bedömning att processen kring den aktuella kallelsen följer KTH:s anställningsordning och högskoleförordningens skrivningar.

En anmälan av hur handläggningen gått till har skickats in till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. KTH:s styrelse ska komma in med ett yttrande till UKÄ senast den 1 september.

– Vi kommer att svara UKÄ på deras frågor kring hur kallelsesprocessen gått till, säger Pia Sandvik.

Att kalla någon till professor är en möjlighet som infördes i samband med Autonomireformen 2011. Det innebär enligt högskoleförordningen (4 kap 7 §) att ett universitet kan kalla en person till anställning som professor  om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid universitetet. Initiativet till en kallelse tas av KTH och bereds av anställningsnämndens ordförande och KTH:s personalchef samt beslutas av rektor. Kallelse skiljer sig från processerna för rekrytering av och befordran till professor . Hur kallelseförfarandet bereds och används varierar mellan olika lärosäten.

Skolkollegier  är en del av det kollegiala inflytandet på KTH.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-05-11