Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny delegationsordning för forskningsavtal

Leende kvinna tittar in i kameran.
Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning har jobbat med både den gamla och nya delegationsordningen. Foto: Mikael Sjöberg
Publicerad 2022-10-18

Delegationsordningen för forskningsavtal på KTH upplevdes tidigare vara otydlig, främst av forskare och stödpersonal men även av beslutsfattare. Men efter en översyn kommer den nya ordningen att skapa ökad tydlighet, effektivisera processen samt underlätta beslutsfattandet.

Tidigare var signeringen av nästan alla forskningsrelaterade avtal delegerade från rektor till vicerektor för forskning som därefter hade en separat vidaredelegation, medan några avtal var direktdelegerade till skolchefer. Ordningen upplevdes som otydlig och man var tvungen att konsultera och jämföra flera dokument innan man hamnade rätt. Den nya framtagna delegationsordningen för forskningsavtal är nu en direktdelegation från rektor till vicerektor för forskning, chefen för Research Support Office (RSO) och skolchef som i sin tur har möjlighet att vidaredelegera vissa uppgifter till prefekt.

Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning har jobbat med både den gamla och nya delegationsordningen.

– Förhoppningen är att det nu blir både tydligare och enklare att hantera forskningsavtalen eftersom allt finns i samma dokument. Delegationsordningen har en ny struktur med tydligare innehållsförteckning och numrering, vilket ger en bättre översikt och förenklar hänvisningar.

Kan du nämna något som är nytt eller förändrat i den nya delegationsordningen?
– Vi har höjt beloppet för vidaredelegering från skolchef till prefekt vid uppdragsforskning till fem miljoner. För att förhindra att avtal signeras utan beredning eller juridisk granskning har man också skapat en handläggningsordning som beskriver handläggningsförfarandet för forskningsavtal, och lagt det som en bilaga till delegationen, säger Annika Stensson Trigell.

I uppdateringsarbetet har ni bland annat fokuserat på avtal av principiell vikt. Berätta!
– Ja, det har handlat om hur vi ska hantera frågor av principiell vikt och definiera vad som hamnar inom ramen för detta. Med principiell vikt avses exempelvis avtal som kan vara av strategisk betydelse för universitetets forskning, utbildning eller samverkan, innebära hög säkerhets- eller ekonomisk risk, eller som kan rubba förtroendet för universitetets anseende eller KTH:s varumärke. Avtal som kan vara av principiell vikt för KTH ska överlämnas till rektor. Det viktiga här är att det är allas ansvar att fråga någon som är mer insatt om man är osäker.

Delegationsordningen för forskningsavtal

Delegationsordningen har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av avdelningschefen för RSO Maria Gustafson, gruppchefen för affärsjuridik Malin Koch, samt förvaltningsjurist Annika Sabel och utredare Johan Gerdin vid ledningskansliet. Regelbundna avstämningar och remissrundor har gjorts med ledningen inklusive skolchefer.

Styrdokument: Arbetsordningar, delegationsordningar och rutiner

Avtalshantering för övergripande stöd

Text: Annelie Englund

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-10-18