Till innehåll på sidan
Skärmdump med ett antal personer som deltar i ett digitalt möte.
Vårens storträff 12 maj blir en digital sammankomst.

Storträff på webben istället

Publicerad 2020-04-29

Storträffen 12 maj kommer ske över Zoom och ett tema blir sannolikt omställningen av utbildningen till följd av pandemin.
– Det innebär att fler kan delta, vilket gör sammankomsten ännu mer inkluderande säger Anna-Karin Högfeldt och Viggo Kann som jobbar med de praktiska förberedelserna.

Sammankomsten är väletablerad inom KTH. Här träffas terminsvis både ledning, lärare och andra medarbetare, olika nätverks- och arbetsgrupper och studenter för att diskutera utveckling av utbildningen.

Viggo Kann
Viggo Kann. Foto: Christer Gummeson

– Det här forumet fångar upp vad hela verksamheten tycker i frågor som rör utbildningen och vad som är på gång inom KTH. På så sätt blir storträffarna en värdefull diskussionsarena för kvalitetssäkring av utbildningen, säger Viggo Kann, professor i datalogi och studierektor på skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Vårens storträff följer ett traditionellt upplägg, fast på distans förstås med ett antal rundabordssamtal och ett ”smörgåsbord” av diskussionsämnen att välja bland.

– Huvudfrågorna kommer färgas av digitaliseringen och de snabba omställningarna inom utbildningen som KTH tvingats genomföra under den här terminen, säger Anna-Karin Högfeldt, lärare och doktorand inom teknisk utbildningsforskning på skolan för industriell teknik och management.

Anna-Karin Högfeldt
Anna-Karin Högfeldt Foto: Marc Femenia

Hon betonar att storträffen ger möjlighet till värdefulla diskussioner om vad både medarbetare och studenter kan ta med sig av erfarenheterna från den här speciella våren in i framtiden.

Viggo Kann om värdet för deltagarna:

– Man får chans att påverka i sina hjärtefrågor eftersom man pratar med andra och har ledningens öra. Många tycker det är värdefullt att dela sina egna erfarenheter och få samtala med kollegor från andra delar av KTH. På så sätt får man både inblickar och utblickar.

Normalt samlar storträffen runt 150 personer i Ångdomen på KTH Campus. Nu när sammankomsten blir digital ryms fler deltagare.

– Vi vill att många inom KTH:s campus ska få upp ögonen för storträffen. Förhoppning är att ännu fler lärare från alla våra campus kommer kunna delta nu när träffen sker på distans, säger Anna-Karin Högfeldt.

Storträffens inledning i helgrupp och några av rundabordssamtalen kommer vara på engelska. Därmed hoppas båda på ökat deltagande bland KTH:s utländska medarbetare.

Text: Marianne Norén

Fakta om storträffen 12 maj kl.12-16

Om du anmäler dig till storträffen senast 5 maj och har en specifik hjärtefråga du vill föra fram, finns viss möjlighet att påverka programinnehållet.

Anmälan till storträffen 

Universitetkanslerämbetet UKÄ om storträffarna i sitt yttrande från mars 2020, citat:

”Storträffar, dit all personal och även studenter bjuds in, är ett viktigt forum för att kommunicera erfarenheter och resultat av kvalitetsarbetet. Det bekräftades under platsbesöken att storträffarna blivit populära och välbesökta.”

Nätverk och arbetsgrupper för pedagogisk utveckling på KTH

Mer om storträffar och PriU-grupper på KTH 
Arenor för pedagogisk utveckling
 

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-04-29