Till innehåll på sidan

Summering All employee meeting (AEM)

1 februari

Tillförordnad skolchef Ann Lantz
Publicerad 2023-02-01

Årets första AEM hölls den 1 februari av tillförordnad skolchef Ann Lantz. Hon berättade bland annat om förändringarna i skolans ledning. Läs summeringen och ladda ner presentationen här.

Ann Lantz  inledde med att berätta om att Sonja Berlijn  på egen begäran av privata skäl slutade sitt uppdrag som skolchef den 31 januari och att Ann från den 1 februari stiger in som tillförordnad skolchef.

Lars Nordström  – avdelningschef för Elkraftteknik (EPE) och vice skolchef – är skolchef från torsdagar klockan 12 till och med fredag. En tillförodnad avdelningschef kommer utses för EPE som kan ta över under våren. 

Använd alltid skolchef@eecs.kth.se  för kontakt med skolchefen.

Skolchef på EECS slutar

Incidenten i Kista

Administrativ chef Joakim Palestro  informerade om bombningen i Kista och arbetet som följt. Han uppdaterade om skadorna på fastigheten och reparationen av dessa. Mer detaljer hittar du i presentationen. 

KTH:s medarbetarundersökning

Joakim påminde också om medarbetarundersökning som kommer skickas ut via mejl den 7 februari till alla anställda på KTH som varit anställda mer än tre månader. 

Du kommer att få en anonym länk till undersökningen i din inkorg via Populum från e-postadressen noreply@populum.io.

Dags för medarbetarundersökning med ny mätmetod

KTH medarbetarpuls

Verksamhetsstödets nya namn

Sedan sammanslagningen av KTH:s Verksamhetsstöd heter vi nu Verksamhetsstödet (VS) och University administartion (UA) på engelska. Benämningen Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) används inte längre.

Bokslut 2022

Ekonomichef Karin Buzzi-Donato  gästade och gick igenom skolans bokslut inklusive intäkter, kostnader och resultat. Detaljerna kan du se i presentationen.

Nominera en hedersdoktor 

Nu kan du nominera en hedersdoktor. Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället och främjat verksamheten vid KTH. Nomineringsperioden är 10 januari–26 mars.

Hedersdoktorer vid KTH

EECS söker ny grundutbildningsansvarig

Uppdraget för nuvarande grundutbildningsansvarig (GA), Ann Lantz, avslutas vid årsskiftet och skolan behöver därför utse en ny GA. Uppdraget startar under våren 2023 och du ansöker senast 28 februari. Eftersom Ann stigit in som tillförordnad skolchef tar Markus Hidell  över som tillförordnad GA under en period.

EECS söker ny grundutbildningsansvarig

Nästa AEM

Vi återkommer med information om framtida möten. Håll utkik i pEECS och på intranätet.