Prof Marianne Ekman Rising fick KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerad 2018-12-11

Professor Marianne Ekman Rising på Industriell ekonomi och organisation är mottagare av KTH:sjämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2018.

Läs Rektorsbeslutet (pdf 66 kB)