Till innehåll på sidan

Vad gör egentligen JML-grupperna?

Person som sitter mot vägg och gömmer ansiktet bakom smiley-bild.
Foto: PDPics på Pixabay
Publicerad 2020-09-28

Det sjuder av idéer till sådant som kan göra ITM mer jämställt och inkluderande. Under JML-gruppernas senaste workshop presenterades planer för det kommande året. Swedish Fika, förändring av möteskultur och granskade rekryteringsprocesser är sådant som är på tapeten.

Det är Annika Borgenstam, ITM-skolans JMLA*, som har kallat till mötet en septembereftermiddag och ett 15-tal personer från skolans lokala JML-grupper på institutioner och verksamhetsstöd har samlats över zoom. Regeringen kräver att KTH fokuserar på att jämna ut klyftorna mellan män och kvinnor och öka mångfalden, och de vill se konkreta planer.

”Det är därför ni är här, ” säger Annika inledningsvis. ”För att kicka igång de där lokala aktiviteterna, stora och små, som ger effekt i det långa loppet. Det ni gör kanske verkar litet, men jag lovar att det kan ge ringar på vattnet.”

I smågrupper diskuterar doktorander, vaktmästare, forskare, lärare, enhetschefer, kommunikatörer och personalhandläggare vilka olika idéer som finns. Man bollar och byter erfarenheter, famlar efter mer kunskap och strukturerar. Efter tre timmar finns en diger lista med aktiviteter att genomföra under året som kommer.

Några initiativ att inspireras av

Trivselgrupper

Trivselgrupper har startats på bland annat MMK, IIP, MSE och HPU för att skapa en vi-känsla och få alla att känna sig inkluderade. Det är sociala grupper där man i längden mer avslappnat kan prata om arbetsmiljö, utanförskap och de där mjuka sakerna som får oss att trivas på jobbet.

Arbeta för en bättre möteskultur

Möteskulturen på KTH har förbättrats de senaste 10 åren, menar Annika Borgenstam, och nu är det lättare för alla att komma till tals. För att ytterligare stärka detta planerar hon workshops för alla i JML-gruppen och vid behov även övrig ITM-personal.

Rekrytering

Det behövs fler kvinnliga förebilder för att locka studenter och medarbetare till KTH. Även sättet vi formulerar annonser och sköter rekryteringsprocessen behöver synas i sömmarna för att få till en förändring. Det pågår just nu ett projekt på KTH som handlar om hur man formulerar annonser för att bredda rekryteringen av personal. Området är uppmärksammat av i princip alla institutioner på ITM och kommer vara ett av fokusområdena det kommande året.

Genus i visuell kommunikation

ITM’s webbredaktörer fick i augusti en presentation om JML i bilder, för att i högre grad kunna göra medvetna val när man publicerar bilder i nyhetsartiklar och på andra webbsidor. 

Ny webbsida

Ett första steg i förändringsprocesser är att öka medvetenhet och kunskap. MSE:s JML-grupp har redan skissat upp en webbsida där bra och dåliga exempel kan presenteras, aktiviteter listas och medarbetare kan hitta kontaktuppgifter för att anmäla om något inte går rätt till.

Välkomstbroschyr för nyanlända medarbetare

Kulturella skillnader präglar många arbetsplatser på ITM. I vissa länder finns en stark hierarki där man traditionellt inte vågar tala öppet om arbetsmiljön av rädsla för att få problem i sin karriär.

I broschyren, som tas fram av MSE:s JML-grupp för utlandsfödda medarbetare, kommer man att ta upp sådant som rättigheter och skyldigheter samt praktiska saker om vem man kontaktar i olika frågor och vilka dagar det är Swedish fika. Både för att minska känslan av utanförskap och för att överbrygga eventuella kulturskillnader.

Har du idéer eller tankar att dela med dig av? Eller har du sett något som inte gick rätt till? Kontakta Annika Borgenstam  eller din lokala JML-grupp.

Fakta

JML står för jämställdhet, mångfald och lika villkor.

*JMLA är den person på varje skola som är ansvarig för JML-frågor. På ITM-skolan är det Annika Borgenstam.

ITM-skolan har sedan våren 2020 ett antal lokala JML-grupper som ska verka för att konkreta åtgärder sker ute på institutioner och enheter. De samlas även i storgrupp under Annika Borgenstams ledning.

KTH’s JML-arbete leds av Equality Office .

KTH har även en Vicerektor för jämställdhet och värdegrund, Anna Wahl, som även är professor i genus, organisation och ledning. Anna Wahls blogg om JML-frågor  

Text: Ulrika Georgsson