Till innehåll på sidan

Bindande krav

KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, namnges som Bindande krav - legala och andra krav.

För att vara miljöcertifierade ska dessa krav identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

Laglista - Lagbevakning

Webbverktyget med laglistor är behjälpliga i att förändringar i lagar, förordningar och andra krav hålls aktuella. Alla skolor och Gemensamt verksamhetsstöd(GVS) har en egen förteckning över de bindande krav man omfattas av och hur kraven uppfylls. Alla anställda kan logga in och ta del av informationen.
Förteckningen för skolorna/GVS administreras av skolornas kontaktpersoner på KTH Sustainability office.

Se även övergripande rutin:

 


 

Vad säger ISO14001?

Bindande krav - legala och andra krav

För att vara miljöcertifierad krävs att KTH identifierar de bindande krav som man omfattas av och tar hänsyn till dessa i miljöledningssystemet samt fastställer hur dessa är tillämpliga för organisationen. Organinsationen skall även upprätthålla dokumenterad information om dessa bindande krav.