Till innehåll på sidan

Bedöma dokument i Canvas

På denna sida förklaras hur du bedömer uppladdade eller inskannade dokument i en uppgift i Canvas. SpeedGrader har många smidiga funktioner liknande vanlig bedömning för hand, som annotationer direkt i dokumentet och kommentarer. Läs vidare för mer information om det och annat relaterat till bedömning av dokument i SpeedGrader.

Guiden är uppdelad i 4 delar

  1. Hur du tillfälligt döljer omdömen för studenterna
  2. Hitta till SpeedGrader och de skannade dokumenten
  3. Använd SpeedGrader
  4. När du är klar med bedömningen

Särskilt intressant för skannade dokument är funktionen annoteringar/kommentarer i SpeedGrader som är jämförbar med hur många lärare arbetar med handskrivna tentor.

Skannade tentor till Canvas

Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

Skannade tentor till Canvas

1. Hur du tillfälligt döljer omdömen för studenterna

Det du först vill göra är att tillfälligt dölja omdömen för studenterna. Detta styrs i Canvas bedömningsöversikt som du hittar när du klickar på Omdömen i ditt kursrum. Om det aktuella Canvasrummet är förberett med en av KTH:s mallar kan denna inställning redan vara justerad.

Klicka på kugghjulet till höger i Canvas Gradebook-vyn. I fönstret som kommer upp väljer du fliken “Policy för omdömespublicering” (bild nedan: “Grade Posting Policy”). Välj alternativet “Publicera omdömen manuellt” (bild nedan: "Manually Post Grades").

Skärmdump "Grade Posting Policy"-fliken med "Manually Post Grades" iklickad.
Ikon av ett öppet öga överstruket.

Efter det är dold bedömning aktiverad och studenterna ser inga nya omdömen, noteringar eller kommentarer som du lägger till i inlämningen. Du ser att dold bedömning är aktiverad om det överstrukna ögat visas längst upp till vänster i Speedgrader.

Obs! Det måste finnas något att dölja för att det överstrukna ögat ska visas. Ett tips är att ge ett omdöme till teststudenten i Canvas, kallat "Teststudent". Teststudenten skapas om du gått in och ur studentvyn minst en gång i kursen.

2. Hur du hittar till SpeedGrader och de skannade dokumenten

Canvas tillåter åtkomst till SpeedGrader från en uppgift eller från bedömningsöversikten. Nedan visas hur Speedgrader nås genom en uppgift.

Öppna Uppgifter

Klicka på länken "Uppgifter" (Assignments) i kursnavigeringen.

Skärmdump kursnavigeringsmenyn med Assignments (engelska för Uppgifter) markerad.

Visa Uppgiften

Klicka på uppgiftens namn.

Skärmdump Modul med 2 uppgifter. En av uppgifternas namn är markerad.

Öppna SpeedGrader från uppgiften

När du klickar på din uppgift (eller quiz) så ser du SpeedGrader-länken i sidofältet under "Relaterade objekt" (Related Items).

Skärmdump Öppnad uppgift med SpeedGrader-länken markerad i sidomenyn.

3. Använd SpeedGrader

Använd SpeedGrader för att se inlämnade uppgifter, kommentera på inlämningar och betygsätta uppgifter. 

Anonymisera studenter inför bedömning

Det finns två sätt att anonymisera inlämnade uppgifter, dels i uppgiftens inställningar och dels i SpeedGrader. Om du i bedömningsöversikten önskar se status på olika studenters inlämningar rekommenderas du att aktivera anonym bedömning i SpeedGrader och ej i uppgiften. Om du redan anonymiserat i uppgiftens inställningar går det att efter inlämning bocka ur "Anonym bedömning" (Anonymous grading).

För att aktivera anonym bedömning i SpeedGrader, klicka på kugghjulet i menyn längst upp i SpeedGrader [1] och sedan "Alternativ" (Options) [1].

Skärmdump, visar inställningar då man klickat på kugghjulet i speedgrader

Sedan väljer du "Dölj studentnamn i SpeedGrader" (Hide student names in the SpeedGrader) och klickar på "Spara inställningar" (Save Settings).

Skärmdump visar menyn speedgrader inställningar, valet "dölj studentnamn i SpeedGrader" är markerat

Hitta studenters inlämningar i SpeedGrader

Den högra sidan av menylistan visar studentlistan för uppgiften. Då studenterna är anonymiserade visas det som student 1, student 2 o.s.v..

Skärmdump Vald student i SpeedGrader med pil pekande på knappen för att öppna rullgardinslistan.

Klicka på rullgardinsmenyn för att öppna listan över studenter. SpeedGrader visar först uppgiften för den student som ligger först i studentlistan, ordnad efter alfabetisk ordning på efternamn [1] eller oordnat om du valt att anonymisera SpeedGrader. Till vänster i den övre gråmenyn visas vilken students uppgift du tittar på jämfört med det totala antalet studenter [2].

Skärmdump Rullgardinsmeny studentnamn. 1 visar efternamn i ordning, 2 visar 1 av 7 studenter.

Visa inlämningar

När du har valt en student visas studentens inlämning i förhandsgranskningsfönstret. Önskar du jämföra två studenters inlämningar samtidigt kan du öppna Canvas i flera flikar eller fönster för webbläsaren. Canvas hanterar även att flera lärare bedömer samma tentamen samtidigt. 

Skärmdump Översikt av hela förhandsgranskningsfönstret i SpeedGrader.

Om studenterna har laddat upp flera filer kan du se dem under "Skickade filer" i sidolisten. Den fil du väljer visas i förhandsgranskningsfönstret. Inskannade dokument syns också här, eftersom de är/räknas som uppladdade filer.

Skärmdump Studentnamn längst upp, tid för inlämning och 2 inlämnade filer som nedladdningar under.

Anonyma lärarnoteringar

Anonyma lärarnoteringar gör att studenterna inte ser vem som skriver noteringar i deras uppgift. Inställningen rekommenderas då lärare och assistenter ibland blivit kontaktade privat och blivit ombedda att redogöra för varför de bedömt som de gjort. Inställningen måste både göras i Canvasrummet och i uppgiften som ska bedömas. Lär dig mer om hur du skapar en uppgift för bedömning med anonyma lärarnoteringar på sidan Inställningar av Uppgifter för examination .

Hur du annoterar och kommentera dokument

I SpeedGrader kan du lägga till kommentarer/anteckningar direkt i dokumentet. Dessa anteckningar visas bara för studenten efter du publicerat ett omdöme. Ett omdöme kan vara i formen av poäng/bokstavsomdöme eller en kommentar i sidolisten i SpeedGrader.

Det finns flera alternativ av anteckningar att välja mellan. I övre verktygsmenyn från vänster till höger finner du alternativen.

Obs! Annoteringar är enbart möjliga om den uppladdade filtypen är kompatibel med Canvas DocViewer och är under 100 Mb. Lista på DocViewer-kompatibla filtyper (Canvas Community) .

Skärmdump Annoteringsmenyn för inlämnade dokument. Siffrorna 1 till 6 utsatta på olika knappar.
  1. Punktnotering: markera med en punkt i dokumentet och lägg till en kommentar.
  2. Markera notering: markera ett ord eller en mening med överstrykningspenna och lägg till en kommentar.
  3. Fritextsnotering: lägg till en kommentar var som helst i dokumentet istället för vid sidan av dokumentet.
  4. Genomstrykningsnotering: markera text med genomstrykning i dokumentet och lägg till en kommentar.
  5. Frihandsnotering: rita fritt med muspekaren och lägg till en kommentar.
  6. Områdesnotering: markera ett specifikt område i dokumentet och lägg till en kommentar. 

Här nedan kan du se ett exempel på punkt 6 där ett område har markerats och en kommentar har lagts till.

Skärmdump Kommentar i SpeedGrader som rättar en formel. Kommentaren har en svarsknapp.

Hur du tilldelar ett omdöme

För att tilldela ett omdöme eller betyg i SpeedGrader: gå till Bedömning i sidolisten till höger och skriv in studentens resultat i det vita fältet. Tryck på enter eller klicka utanför rutan för att betyget ska uppdateras. Du kan skriva in ett värde eller om du valt bokstavsomdöme , en bokstav för betyg. Har du valt ett bedömningsschema för uppgiften kommer värdet du skrivit in ändras enligt bedömningsschemat. Du kommer fortfarande se poängen och maxpoängen ovanför fältet även om det ändrats till exempelvis en bokstav.

Exempel på en uppgift med betygsskalan ej godkänd (F) (0, 1, 2 eller 3 av 5) och godkänd (P) (4 eller 5 av 5):

Skärmdump 2 bedömningar i SpeedGrader, en 0 av 5 som ger betyg F, en annan 4 av 5 som ger betyg P.

Hur du kommenterar angående hela inlämningen

I rutan "Uppgiftskommentarer" (Assignment Comments) kan du skriva kommentarer till studenterna. Kommentarerna som studenterna gör vid inlämningen syns i denna sektionen. 

För att lägga till en kommentar i uppgiften, skriv din text i textrutan Lägg till en kommentar. För att utöka storleken på kommentarsfältet klicka på och dra i hörnet av textrutan.

Ovanför kommentarsfältet hittar du knappen för kommentarbiblioteket till höger, där du kan lägga till och spara kommentarer som används ofta. För att använda en sparad kommentar klickar du på den. Denna funktion kallas kommentarbibliotek och är ansluten till ditt konto vilket innebär att du hittar dina sparade kommentarer i alla dina kurser. Du kan redigera kommentarerna när du vill, både i kommentarbiblioteket och efter att du har valt en från biblioteket, innan studenten ser dem.

Både du och studenterna kan bifoga filer och media till sina kommentarer.

Skärmdump Kommentarsruta för Uppgiften i SpeedGrader. Filer och videos kan bifogas.

Hur du bedömer med lärandemål

När du till en uppgift har skapat en matris med lärandemål finns knappen "Visa matris" (View rubric) i SpeedGrader på samma ställe som du kan skriva kommentarer och tilldela ett omdöme för hela uppgiften. Genom knappen får du upp bedömningsmatrisen för uppgiften och kan klicka i den för att markera studentens resultat. Läs om hur du gör detta på sidan Använda lärandemål för bedömning av uppgifter .

4. När du är klar med bedömningen

När du har är klar med bedömningen kan du välja att visa såväl betyg som anteckningar och kommentarer för studenterna. Detta görs i SpeedGrader genom att klicka på symbolen som ser ut som ett överstruket öga i det övre vänstra hörnet. Välj “Offentliggör omdömen” (Post grades).

Skärmdump SpeedGrader med en meny under det överstrukna ögat. Post grades är markerat i menyn.

Därefter väljer du “Alla” (Everyone) och klickar på “Offentliggör” (Post). Nu syns betyg och kommentarer för studenterna.

Skärmdump Val för Publicera omdömen och antal gömda betyg. Val Everyone (svenska: Alla) är markerat.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-02