Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Instruktion om skriftlig examination i sal gäller från och med 1 juli 2023

Publicerad 2024-01-12

Instruktion om skriftlig examination i sal  tillsammans med riktlinje om skriftlig examination i sal  ersätter från och med 1 juli 2023 "Anvisning om tentamensregler vid KTH" (V-2018-0203).

Innehållet i instruktionen riktar sig främst till de delar av verksamhetsstödet inom KTH som jobbar med att stödja examination. Instruktionen tydliggör ansvarsfördelning och nödvändiga aktiviteter för att genomföra skrivning i sal och datorsal vid KTH.