Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdaterad process hantera återvändande programstudent

Publicerad 2024-01-12

På uppdrag av utbildningsadministrativa utskottet har en arbetsgrupp uppdaterat process för hantering av återvändande programstudent.  Ny version fastställdes den 7 december 2023.

När en programstudent efter paus kontaktar KTH för att återvända till studier hanteras varje ärende enligt processen nedan. I den KTH-övergripande processen visas de olika vägval som finns beroende på studentens förutsättningar och tidigare studier.