Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdaterade beslutsmallar för tillgodoräknande

Publicerad 2023-05-24

Beslutsmallar för tillgodoräknande har uppdaterats

Utbildningsadministrativa utskottet (UU) har den 13 april 2023 beslutat om uppdaterade beslutsmallar för tillgodoräknande.

Beslutsmall för

  • tillgodoräknande - bifall
  • tillgodoräknande - delvis bifall
  • tillgodoräknadne - avslag

samt övrig information kring hantera tillgodoräknande finner du på Handlägga tillgodoräknande