Till innehåll på sidan

Hon är ny brandskyddsansvarig på ABE

Publicerad 2023-11-01

Merja Carlqvist tar över rollen som brandskyddsansvarig på ABE-skolan från och med 1 november. Brandskyddsansvarig skall organisera, dokumentera, informera och följa upp verksamhetens brandskyddsarbete, samt delta samt delta vid den kommunala brandtillsynen. Uppgiften innefattar även samverkan med skolans föreståndare för brandfarlig vara.

Merja Carlqvist

Vad innebär din nya roll?

- Som brandskyddsansvarig har jag i uppgift att se till att skolan genomför och följer upp det lokala systematiska brandskyddsarbetet. Jag fungerar även som en informationslänk mellan utrymningsledare, KTH:s säkerhetsberedskap och räddningstjänsten vid brandtillbud.

Varför är det viktigt med ett systematiskt brandskyddsarbete ?

- Brandrisk är en av de största verksamhetsriskerna för en stor organisation som KTH. Därför arbetar vi aktivt och systematiskt för att både förebygga, hantera, och begränsa konsekvenser. Det systematiska arbetet handlar just om att förebygga och förhindra risk för uppkomst av brand, öka vår förmåga att hantera en brandincident eller ett tillbud och att begränsa de konsekvenser som kan uppstå till följd av en brand.

Vad innebär det mer konkret?

- Bland annat att vi genomför regelbundna kontroller av skolans lokaler och labbmiljöer. Vi har även brandövningar där vi övar på att utrymma olika fastigheter och följer upp hur det gick och vad som behöver ses över. KTH anordnar även kurser i grundläggande brandskydd för alla anställda att ta del av. 

För frågor kring skolans systematiska brandskyddsarbete, kontakta infrastruktur@abe.kth.se