Ökat digitaliseringsstöd till lärare

Publicerad 2020-03-23

Från vecka 12 ska all högre utbildning i Sverige ges på distans för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. KTH utökar därför sitt digitaliseringsstöd och tillsätter en särskild arbetsgrupp som ska ge utbildning och operativt stöd till lärare i digital undervisning och examination.

Notera att denna sida uppdateras kontinuerligt med ny information.

Den särskilda arbetsgruppens har ansvar att kommunicera, samordna och prioritera alla KTH:s digitala systemstöd och resurser till ett enhetligt digitalt stöd för lärare. Gruppen kommer att arbeta med bland annat webinarier, uppdatering av utbildningsmaterial, personlig handledning och KTH-gemensamma lösningar.

I och med beslutet utökas KTH:s befintliga verksamhet i e-lärande med två nya team, ett för digital examination och ett för webbmöte, video och streaming. Bemanningen stärks också gällande pedagogisk handledning och IT-support för att kunna möta det ökade stöd som en digitalisering av undervisningen kräver.

intranätssidan för e-lärande i KTH:s kurser  finns alla KTH:s verktyg samlade. Där finns även guider och kommande webbinarier. Sidan uppdateras löpande.

E-lärandes sidor på KTH:s intranät

Rekommendationer för användning av e-lärande i KTH:s kurser (med anledning av covid-19)

Aktuellt

Uppdaterat 2020-04-07

Arbetet och insatser:

  • Webbinarier för lärare i ämnen relaterat till distansundervisning. Dessa annonseras med kort varsel på Lunch n' Learns webb.  Där finns också tidigare semiarier samlade.
    Kommande webbinarium:
  • KTH-gemensam lösning för tentamen på distans. Riktlinjer för omtentaperioden i april finns framtaget.
    Information om omtentaperioden i april
  • Digitalisering av laborationer

Kontakt

För hjälp i IT-ärenden, mejla KTH:s it-support .

För hjälp i pedagogiska ärenden, mejla KTH:s e-lärande .

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-03-23