Lönerevision 2018

Nu finns den partsgemensamma informationen för lönerevisionen 2018 publicerad Nu finns den partsgemensamma informationen för lönerevisionen 2018 publicerad ( (https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/lonerevision-1.528553). KTH har nu nya lönekriterier och bedömningsgrunder för lönekriterierna ( intra.kth.se/styrning/regelverk/personal-1.620226). Detta material har arbetats fram gemensamt av arbetsgivaren och de fackliga organisationerna på KTH.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp