Forskarutbildning

Forskarutbildningen på ITM-skolan leds av forskarutbildningsansvarig i samråd med forskarutbildningsrådet. Funktionsansvarig för forskarutbildningen administrerar forskarutbildningsfrågor inom skolan.

Fastställd lathund för forskarstudier vid ITM (pdf 3,7 MB)

Forskarutbildning för doktorander

Nu finns Personliga menyn för doktorander där man bland annat kan se ämne, handledare, individuell studieplan, aktivitet/försörjning samt kurser. Inloggnin med kth.se-konto.

Forskarutbildning för doktorander

De som inte har något kth.se-konto kontaktar IT SupportCenter, 08-790 93 00.

Blanketter för forskning och forskarutbildning

KTH:s blankettarkiv

KTH:s forskningsstöd

För information om forskningsstöd hänvisar vi till KTH:s centrala sidor .

Power point: Presentation införande av eISP (pdf 374 kB)