Så här får du hjälp i den nya IT-organisationen

Publicerad 2020-03-23

IT-personalen på ITM har organisatoriskt flyttat till IT-avdelningen inom GVS.

”När vi summerar läget kan vi konstatera att det varit positivt för IT-personalen. Dessutom upplever vi att användarna är nöjda med att servicenivån är fortsatt hög, vilket vi alltid strävar efter”, säger Lars Eneslätt på IT-avdelningen som nedan ger en överblick över hur du navigerar bland IT-tjänsterna.

Hur felanmäler jag IT-frågor i den nya organisationen?

Den som behöver IT-support ska vända sig till den centrala IT-supporten. Detta görs enklast via e-post till it-support@kth.se  eller 08-790 66 00. Du har även möjlighet att gå till din lokala IT-tekniker som hjälper dig på plats.

Ett ärende som kommer in till IT-avdelningen hamnar hos 1:a linjens tekniker som försöker lösa ärendet omgående. Löses inte problemet går ärendet vidare i organisationen.

Lokala IT-tekniker

Vi har tekniker som finns placerade lokalt på skolan, dessa kallas för Lokala IT-tekniker och är indelade i tre team.

Från och med måndagen den 30 mars 2020 kommer placeringen och utgångspunkten för ITM-skolans Lokala IT-tekniker vara enligt nedan:

Team ITM Nord stöttar:

 • Materialvetenskap
 • Energiteknik
 • Industriell produktion
 • Maskinkonstruktion

Adress

 • Brinellvägen 23, Materialvetenskap
 • Brinellvägen 68, intill Service-center

Team ITM Syd stöttar:

 • Industriell ekonomi och organisation
 • Lärande

Adress

 • Lindstedtsvägen 30, Institutionen Indek
 • Osquars Backe 31, Lärande (biblioteket)

Team Södertälje stöttar:

 • Hållbar produktionsutveckling

Adress

 • Kvarnbergagatan 12, Våning 2

Hur hanteras ärenden i nya organisationen?

Beställning av KTH-konto

KTH-konton måste skapas manuellt för personer som saknar KTH-anställning. Dessa beställs av behörig person. Glöm inte att ta del av reglerna för dessa konton.

Beställ och läs om KTH-konto

Inköp av datorer, mobila enheter, licenser och teleabonnemang

 1.   Fyll i formuläret här för att göra inköp
 2. Behöver du hjälp med att fylla i formuläret, kontaktar du din lokala IT-tekniker genom att maila it-support@kth.se

Beställning av andra ITA-tjänster

Beställning av andra ITA tjänster såsom KTH Windows, KTH Mac och licenser mm görs via beställningsverktyget ”Beställningsportalen” av utsedda beställare för ITM skolan, som enhetschefer, funktionsansvariga och verksamhetscontrollers. 

1. Om du själv inte är utsedd beställare kan du hitta rätt person här 

2. Kontakta din utsedda beställare och beskriv vad du behöver. Sätt även din närmaste chef i kopia, eftersom hen behöver bekräfta beställningen.

3. Godkända beställare hittar Beställningsportalen för ITA-tjänster här

AV-stöd

Teknik i möteslokaler skapar ofta stress. Därför kan du välja fritt om det passar bäst att kontakta din lokala IT-tekniker, välja AV-stöd via samtal till 08-790 66 00, eller göra en vanlig (tar lite längre tid) felanmälan med e-post till it-support@kth.se .

Extra stöd och informationstillfällen 

IT kan vid behov delta i grupp- eller avdelningsmöten för att informera i olika IT-frågor. Om det finns behov och intresse hos verksamheten har IT även möjlighet att bistå vid seminarier om tex. grunderna i Officepaketet, e-post eller andra specifika tjänster. Beställ detta via de ordinarie supportkanalerna it-support@kth.se  eller 08-790 66 00. 

Arbetsuppgifter för lokala IT-tekniker

Utöver det som beskrivs i tjänstedefinitionen här , ingår även dessa arbetsuppgifter:

Skrivare

IT-personalen hjälper till med inköp, inkoppling och konfiguration av skrivare. Vaktmästare fyller på toner, hanterar papperstrassel. IT hjälper till med felsökning och felanmäler.

Inventering

IT-personalen hjälper till med inventering och går igenom listorna tillsammans med Servicecenter. ITM ska ha minst lika bra stöd från IT med inventeringen även efter centraliseringen.

Skrotning/Återvinning

Den Lokala IT-teknikern tar med sig den gamla utrustningen när en ny leverans kommer eller så lämnas den till den lokala IT-personalen vid annat tillfälle som sköter återvinniningen. Den lokala IT-personalen ger ekonomerna de underlag som behövs för att ta bort utrustningen ur anläggningsregistret.

Kartonger

I dagsläget hanterar antingen vaktmästare eller IT-teknikern kartongerna efter t.ex. en datorleverans.

IT-lager

IT-personalen ser till så det finns ett lokalt IT-lager. Kostnaden för dessa delar hanteras av skolan centralt.

Inköp

IT-personalen hjälper till med rådgivning vid IT-inköp för ITM-skolans personal. De hjälper även till om beställaren behöver hjälp att fylla i inköpsformuläret. Detta syftar till att beställningen som sedan görs av andra delar inom IT-avdelningen gör ska bli korrekta och kunna gå till orderläggning snabbast möjligt.