Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför tentamensperiod P3 samt omtentor i april

Här finns uppdaterad information

EXAMINATION PÅ DISTANS

Publicerad 2021-02-24

Genomförandet av examination i period P3 och omtentor i april kommer ske enligt GU:s konkretisering av rektorsbeslut gällande våren 2021. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information samt tips för examination på distans (t.ex. den nya metoden med "zoomnärvaro").

Uppdaterad 31 mars 2021

Support och FAQ

Teknik

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider 6-9 april 2021 är kl 07:30-16:30. För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Administration och Funka

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola som även hjälper till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka. För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta .

FAQ

Vanliga frågor och svar,

KTH:s rekommenderade examinationsformer

Enligt Grundutbildningsutskottets (GU)  gäller följande examinationsformer under VT21:

  • Examination ska fortsättningsvis i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination (tentamen eller kontrollskrivningar).
  • Utifrån beprövad erfarenhet och för att öka mångfalden av examinationsformer rekommenderar Grundutbildningsutskottet att muntlig examination eller digital oövervakad examination används i högre utsträckning.
  • Vidare uppmuntras kontinuerlig examination.

Inför P3 omtentor

För de lärare som fått en beviljad salsexamination för omtentaperioden P3, men som vill ställa om till en examinationsform på distans, ska det kommuniceras till studenterna i respektive kursrum i Canvas senast 26 april.

Viktigt att komma ihåg

Använd examinationsrum

Examination med anmälan i Ladok ska genomföras i Checklista inför examination i Canvas , inte i kursrum.

Extra examinationstillfällen ska erbjudas

För att undvika smittspridning av covid-19, ska studenter som fått symptom inför en salsexamination på campus erbjudas ett extra examinationstillfälle. Läs om vad som gäller kring detta i separat artikel: Extra examinationstillfällen ska erbjudas p.g.a. covid-19

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Examinationstips

Ny metod: Zoomnärvaro

Examination på distans med zoom utvecklades hastigt under 2020. Metoden har sedan utvecklas för att bättre passa i ett digitalt sammanhang på längre sikt. Sidorna om examination med zoom  har nu uppdaterats med en ny metod som kallas Zoomnärvaro.

Vid  genomför studenten en tentamen på valfri ostörd plats samtidigt som studenten är tillgänglig via Zoom för kommunikation med examinator eller jourhavande lärare. Metoden kan ses som en form av hemtentamen men där tentamensuppgifterna kan kombineras med möten, antingen som ett avstämningsmöte eller en liten muntlig examinationsmoment.

Andra examinationsexempel

Information till studenterna

Studenterna kommer få information om vad som gäller kring examination för P3:

  • 2 mars: information publiceras på
  • i slutet av mars: det månatliga nyhetsbrevet som skickas till alla studenter, med anledning av pandemin, kommer länka till ovan sidor på Student på KTH.

Relaterade länkar

Examination

Målrelaterade betygskriterier

Sidor för studenter om examination (Student på KTH)

Studentdisciplinära frågor

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-24