Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Extra examinationstillfällen ska erbjudas p.g.a. covid-19

Konkretisering av rektorsbeslut vid beviljad salsexamination för P2, P3 och P4 läsåret 20/21

EXAMINATION

Publicerad 2021-02-24

Med anledning av coronapandemin ska kurser som fått beviljat salsexamination erbjuda studenterna ett extra examinationstillfälle för att undvika smittspridning av covid-19. Läs nedan om vad som gäller för P2, P3 och P4:s tentamensperioder.

Därför extra examinationstillfällen

En student som är i riskgrupp eller känner sjuksymptom på examinationsdagen ska inte gå till examinationen och därmed riskera att smitta andra. Om studenten vet att det finns ett ytterligare och smittsäkert examinationstillfälle för en kurs, behöver de inte riskera att få problem med exempelvis studentbostaden eller CSN för att de råkade bli sjuka till en campusbaserad salsexamination.

De kurser som fått beviljat att genomföra campusbaserad salsexamination läsåret 20/21 ska erbjuda studenterna ett extra tentamenstillfälle i en examinationsform som inte är campusbaserad salsexamination.

P1:s extra examinationstillfällen genomförs 22–26 februari samt 1–5 mars.  

Generella regler

  • Det extra examinationstillfället ska ges med annan examinationsform än campusbaserad skriftlig salsexamination. Se rekommendationer kring examination på distans .
  • Zoom-examination och annan examination som kräver tillgång till IT-support ska äga rum vardagar kl. 08:00-16:30 (torsdagar kl. 08:00-16:00). OBS att examination för studenter med rätt till utökad skrivtid även ska rymmas inom dessa tider. Se mer information om hantering av studenter med rätt till kompensatoriskt stöd på Inför tentamensperiod P3 samt omtentor i april .
  • Det extra examinationstillfället måste utannonseras i aktuellt kursrum i Canvas senast två veckor i förväg.
  • Obligatorisk anmälan gäller till det extra tillfället, sen anmälan kommer inte att hanteras.
  • Studenter som för en kurs redan deltagit vid två examinationstillfällen under lå 20/21 äger inte rätt att delta vid det extra tillfället. Plussning är inte tillåtet.

Kurser som redan har fler än två tillfällen med campusbaserad skriftlig salsexamination inplanerade under läsåret ska byta ett av dessa tillfällen till en icke campusbaserad examinationsform (augustiperioden ej inräknad).

P1:s extra examinationstillfällen genomförs 22–26 februari samt 1–5 mars.

Inför P2:s omexamination i april

P2:s extra examinationstillfällen ska genomföras 3–7, 10–12, 17-21 maj (anmälningsperiod: 15-20 april).

P2-kurser på avancerad nivå ges möjlighet att under omexaminationsperioden efter påsk byta ut en campusbaserad skriftlig omtentamen till en distansbaserad oövervakad examinationsform (helst till annan form än zoom-övervakad examination). För dessa P2 avancerade kurser utgår då krav på extra tillfälle i maj.

Inför P3:s omexamination i juni

För kurs på grundnivå med beviljad salsexamination tillåts ett val mellan följande två alternativ:

  1. Omxamination genomförs enligt plan samt att ett extra tillfälle ges på distans i augusti (studenter som för en kurs deltagit vid två examinationstillfällen under läsåret har inte rätt att delta i augusti).
  2. Examinationsform ändras till distans. (Vid zoomövervakad examination förväntas kursgivande enhet ansvara för vaktbehov när deltagarantal inte överstiger 35.)

För de lärare som fått en beviljad salsexamination för omtentaperioden P3, men som vill ställa om till en examinationsform på distans, ska det kommuniceras till studenterna i respektive kursrum i Canvas senast 26 april.

P3:s extra examinationstillfällen (om examinationsformen ej ändrats till distansform) ska genomföras på distans under P4:s omtentaperiod 16–20 samt 23–28 augusti (anmälningsperiod: 1–29 juli).

Inför P4:s omexamination i augusti

  • Inga ändringar behöver göras för planerade salstentor under ordinarie examinationsperiod för P4 i juni, men
  • för kurser med ordinarie examination i tentaperiod 4 ställs all omexamination om till distans under omtentaperioden 16–20 samt 23–28 augusti (anmälningsperiod: 1–29 juli).

Kontakt

Om du har frågor, kontakt utbildningsansvariga på din skola.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-24