Skanna salstentor

En students skrivna salstenta skannas i två steg. Först skannas den inlämnade orättade tentan och sedan den rättade. Studenten kan se sina skannade tentor på sin resultatsida via inloggning i personliga menyn. I modellen nedan visas arbetsflödet i processen. Den är ett stöd till dig som arbetar med någon del av tentaskanningen.

student skriver tenta
Fotograf: Mats Udd

Processen startar med förberedelse inför ett tentamenstillfälle och avslutas med att en student har tillgång till sina arkiverade tentor via Skrivna tentor under Tjänster i personliga menyn samt att registervård är gjord och papperstentor är destruerade.

Ladda ner hela processmodellen

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns i pdf-filen nedan.

Ladda ner processmodellen för skanna salstentor version 1.0 (pdf 33 kB)

Aktiviteter

  1. Förbereda tentamenstillfälle (pdf 68 kB)
  2. Dela ut material (pdf 59 kB)
  3. Samla in tentamaterial (pdf 60 kB)
  4. Skanna orättad tenta (pdf 60 kB)
  5. Dela ut för rättning (pdf 60 kB)
  6. Verifiera orättad tenta (pdf 60 kB)
  7. Skanna rättad tenta (pdf 60 kB)
  8. Verifiera rättad tenta (pdf 60 kB)
  9. Registervårda och gallra (pdf 60 kB)
  10. Hantera omprövning (pdf 61 kB)

Styrande dokument

Beslut om tentaskanning 2014-11-03 (pdf 422 kB)

Support

Service och support av skanningspunkter (pdf 83 kB)

Läsårsindelning för undervisning och examination

Riktlinje om läsårets förläggning och planering (KTH:s styrdokument)

Utbildning tentaskanning för nya användare

Utbildning ges inför varje tentamensperiod och innefattar en heldag i början på veckan samt summering om två timmar i slutet på veckan. Anmälan till bshamoun@kth.se

AUA:s utbildningskalender, tentaskanning

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Bernard Shamoun, objektspecialist GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Bernard Shamoun
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-24