Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”När beslutsfattandet kommer närmare blir det extra viktigt med transparens och överhörning”

– Pernilla Hagbert om Fakultetsnämnd ABE

Pernilla Hagbert (Foto: Josefin Backman / KTH)
Publicerad 2024-04-09

I januari 2024 infördes skolfakultetsnämnder på KTH. Vi har pratat med vice ordförande i ABE-skolans fakultetsnämnd, Pernilla Hagbert, om varför hon sökte sig till nämnden, vilka frågor som är i fokus just nu och vad som händer framåt.

Fakultetsnämnd ABE

Fakultetsnämnden vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) är skolans organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Fakultetsnämnden består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Mandatperioden för fakultetsnämnden är 2024-01-01 – 2026-12-31.

Fakultetsnämnd ABE

Varför valde du att ställa upp som representant i fakultetsnämnden?

Frågor kring kollegialt inflytande och organisationens utveckling intresserar mig. Jag tycker det är viktigt med transparens och insyn i beslutsfattandet, och att det finns en hållbarhetslins i alla beslut som tas. Egentligen handlar det om att fokusera på en större strategisk fråga; vad KTH, ABE och samhällsbyggnadsområdet bör vara i en omställd framtid. Jag ser fram emot att diskutera den frågan mer.

Vad kommer ni prioritera det första året?

På nämndmötena hanterar vi redan många konkreta beslut, bl.a. om nya forskarutbildningsämnen och uppdragsutbildningskurser. Parallellt har vi börjat driva frågan kring det kollegiala utbytet och börjat skissa på nya aktiviteter. Nämnden kommer i vår att besöka alla institutioner för att presentera oss och vårt arbete, och öppna upp för dialog. Vi kommer även att bjuda in till skolmöten för fakulteten. Vid det första skolmötet i maj kommer vi att diskutera formerna för att inkludera kollegiet i arbetet framåt. I höst kommer vi att genomföra workshops på respektive institution om hur det kollegiala inflytandet ser ut lokalt.

Vi arbetar även vidare på strukturer för nämndens arbete framöver och tanken är att besluta om t.ex. utskott, arbetsgrupper och råd som kan bereda specifika frågor. I slutändan är det upp till varje skola att organisera arbetet, men vi kommer självklart att snegla på varandra. Vi bygger upp en ny organisation på KTH så det är värdefullt med erfarenhetsutbyte och samordning mellan nämnderna. Det ger även en intressant inblick i hur andra delar av KTH ser ut och vad vi har för gemensamma frågor.

Vad pratar ni annars om?

Vi vill arbeta för en större transparens kring ekonomi och budget. Nämnden tar inga ekonomiska beslut, men vi vill ta genomtänka strategiska beslut. Just nu diskuteras även olika scenarier för hur anställningsärenden ska flyttas över till nämnden i ett arbete lett av dekanus. Hur skulle det kunna se ut om anställnings- och befordringsärenden beslutas av kollegor på skolnivå? När beslutsfattandet kommer närmare fakulteten och kollegiet lokalt blir det extra viktigt med transparens och överhörning.

Vad gör du annars?

Jag forskar med fokus på hållbar omställning på olika nivåer – från alternativa boendeformer, via kommunal planering, till industrins klimatomställning. Jag är även ledamot i Stockholms stads vetenskapliga klimatråd. Det är väldigt intressant att arbeta tillsammans med praktiker och ta hållbarhetsforskningen ut i verkligheten.

Röster från andra skolors fakultetsnämnder

En leende kvinna i kort brunt hår vid ett skrivbord.
Christina Höök är ledamot i fakultetsnämnden på EECS. Foto: KTH.

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

– Att styra genom kollegialitet är en enorm tillgång."

Läs intervjun med Kristina Höök

Porträttfoto: En ung kvinna orange blus.
Marie Idelström är extern ledamot i fakultetsnämnden på ITM.

Industriell teknik och management (ITM)

”Kvinnor kan få ingenjörskåren att växa och utvecklas”

Läs intervjun med Marie Idelström

En ung kvinna i ljust lockigt hår och brun halsduk utomhus med byggnader i bakgrunden.
Elsa Berlin är student-representant i fakultets-nämnden på CBH. Foto: Jon Lindhe.

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

"Ända sedan jag var liten har jag brunnit för utbildningsfrågor och haft en vilja att påverka min utbildning."

Läs intervjun med Elsa Berlin 

Porträttfoto: En brunhårig kvinna i vit tröja utomhus med byggnader i bakgrunden.
Malin Åkermo är vice ordförande i fakultets-nämnden på SCI. Foto: Marta Marko-Tisch.

Teknikvetenskap (SCI)

 "Det finns en kraft i det kollegiala"

Läs intervjun med Malin Åkermo