Till innehåll på sidan

Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med zoomnärvaro/övervakning.

Om handskrivna svar

Hur går det till om studenten ska lämna in handskrivna svar?

(Senast granskad 30 september 2021)

Studenten kan lämna in handskrivna lösningar om examinator så önskar. Du som examinator kan även sätta det som krav för att uppgiften ska bli bedömd (observera att avsteg kan behöva göras för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka).

Studenten ombeds då skriva på papper och fota av sin lösning och ladda upp dem. Se till att filtyper för bilduppladdning är tillåtna. Studenten är ansvarig att se till att lösningen är läsbar. En stark rekommendation är att låta studenterna testa funktionen med uppladdning innan tentamenstilfället genom att du gör en testuppgift i ditt befintliga kursrum.

Kommunicera tydligt med studenterna om hur du vill att lösningen ska läggas upp. Om du vill ha samtliga lösningar i en PDF eller om varje bild som studenten tar ska laddas upp enskilt och fördelas på flera PDF:er.

Rekommenderat är att studenterna ombes att genomföra tentan under en viss tid för att sedan, vid given förbestämd tid, sluta skriva och sedan fota och ladda upp. Detta förfarande hindrar att studenterna kan skicka lösningen till varandra. Detta förfarande innebär dock att samtliga studenter behöver sitta hela examinationstiden.

En praktisk instruktion till studenterna finns på sidan Lämna in handskriven text i Canvas .

Att kontakta studenter vid bedömningen

Hur gör man för att kontakta studenter via Zoom vid bedömning?

(Senast granskad 30 september 2021)

Du rekommenderas att i förväg boka tider då studenterna ska vara tillgängliga för samtal via Zoom. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att tillhandahålla flera tider som studenterna kan boka in sig på, så att den som bedömer tentamen vet när den aktuella studenten är tillgänglig. För att nå en student via Zoom söker du i Zoom på studentens KTH-id.

Hur gör man när man ringer upp studenter? Var hittar man telefonnumret?

(Senast granskad 30 september 2021)

Inga kontaktuppgifter finns i Canvas, men de finns i Ladok. Antingen tar du själv fram studentuppgifterna från Ladok eller ber skolans kansli ta fram en lista med kontaktuppgifter.

Ska studenter kontaktas under bedömningen av tentan och efter tentan?

(Senast granskad 30 september 2021)

Rekommendationen är att man som lärare slumpmässigt kontaktar ett par studenter när man bedömer om det inte är möjligt att kontakta alla. Vid samtalet går du och studenten igenom en eller flera av deras lösningar och bäst är om detta moment ses som en del av examinationen. Detta skall kommuniceras med studenterna innan, om det är så man avser att göra.

Examinator bör, om inte studenten svarar i Zoom göra minst två försök till att nå studenten under den bokade tiden. Svarar inte studenten då, eller återkommer inte studenten, kan uppgiften underkännas.

Studenterna behöver inför examinationen uppmanas att uppdatera sina telefonnummer i Ladok.

Får vi göra en slumpmässig muntlig uppföljning efter tentamen?

(Senast granskad 30 september 2021)

Ja, detta är tillåtet förutsatt att studenterna informeras om detta i förväg. Det är även bra att studenterna informeras om ungefär när detta kan komma att ske. Samtal till studenterna ska om möjligt ske dagtid mellan kl 8-17. Om studenten inte svarar/återkommer till dig ges totalt tre försök, annars bedöms examinationen som ogiltig. Du rekommenderas att i förväg boka tider då studenterna ska vara tillgängliga för samtal via telefon eller Zoom.

Vad gör jag som examinator om studenten inte kan redogöra för sina svar?

(Senast granskad 30 september 2021)

Om studenten inte kan redogöra för de svar som lämnats in hanteras ärendet enligt KTHs vanliga regler för försök till vilseledande vid examination. Mer information om disciplinärenden . Kontakta din GA/studierektor om du är osäker på hur detta går till.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-05
Om examinationsformer och utformning av examination
FAQ för examination i datorsal
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid tentamen med Zoom
Övriga frågor