Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övriga frågor

Vanligt förekommande övriga frågor och svar för dig som utformar digitala examinationer. Bl.a. om lagringsutrymme i Canvas och omprövningar.

Räcker lagringsutrymmet till för alla tentainlämningar i ett Canvasrum?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Flera lärare har säkert sett att under "Filer" i Canvas så är maximalt lagringsutrymme 2.1 GB. Inlämningsuppgifter lagras dock på annat sätt och berörs ej av den övre gränsen på lagringsutrymme som gäller "Filer".

Vad är examinators ansvar vid digitala examinationsformer?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Examinator är ansvarig för att säkerställa att examinationen är utformad på ett bra sätt och att upplägget anpassas till rådande omständigheter. På Intranätets sidor om Examination  finns råd och rekommendationer kring olika examinationsformer. Du kan också läsa mer om examinators roll för specifika digitala examinationslösningar:

Finns det något standardiserat sätt för hur digitala tentor ska förmedlas till studenterna?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Vid hemtentamen eller andra former av digital examination rekommenderar Grundutbildningsutskottet att Canvas används för distribution av tentan.

Vad gäller kring omprövning av betyg vid digital examination?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Studenternas möjlighet att begära omprövning av ett betyg påverkas inte av på vilket sätt examinationen har genomförts. Skolorna har rutiner för omprövning av betyg. Examinatorer som är osäkra på hur omprövning hanteras kan vända sig till den aktuella skolans utbildningskansli eller till administrationen på institutionen. På sidan Kontakter till utbildningsstöd på KTH  finns länkar till utbildningskanslierna.

Kan jag ladda ner inlämningar från Canvas, bedöma dem och sedan ladda upp de bedömda inlämningarna igen?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Ja, det går bra även om rekommendationen är att använda SpeedGrader för bedömningen. Det du behöver tänka på är att det finns en storleksbegränsning när du laddar upp inlämningarna igen, du kan högst ladda upp 99 Mb åt gången. Du kan markera flera filer som du vill ladda upp och sedan högerklicka och välja ”properties” för att se storleken på de markerade filerna innan du laddar upp dem.

Hur används/översätts terminologi kring examination på distans?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Svenska "Digital salstenta" översätts till "Remotely Monitored Exam" och används för digital ersättning av salstenta (examination utanför campus med zoomövervakning).

Svenska "Examination på distans" översätts till "Remote examination" och används då examination sker utanför campus.

Svenska "Digital examination" översätts till "Digital examination" och används för examination där en dator används.
 

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination