Till innehåll på sidan

FAQ för examination i datorsal

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen på dator, i datorsal eller vanlig sal.

Vanliga frågor och svar

Vilken information finns till studenterna?

(Senast granskad 24 november 2021)

På studentwebben finns en informationssida om hur studenten ska logga in på datorn, se sidan: Studentguide för examination i datorsal . Studenter kan behöva vägledas till att läsa sidan och sidans information behöver kompletteras med för tentamen specifik information. Du finner en sammanställning över vad som kan vara relevant att informera om på sidan: Information att delge studenter .

Finns det stöd för hur Canvas Quiz/Uppgift ska ställas in?

(Senast granskad 24 november 2021)

På intranätets sidor om Canvas finns information och guider för att skapa och arbeta med Canvas. Önskar du personlig handledning kontakta e-learning@kth.se .
Läs mer om: ​

Hur säkerställer vi att studenter som inte är i datorsalen loggar in på Canvas och skriver tentan på annan plats?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Tentamensvakten kommer ha en närvarolista samt göra id-kontroll på de som är i salen. Vid bedömning i Canvas får man dubbelkolla listan​. Det går att i efterhand vid misstanke om fusk kontrollera loggar på exempelvis ip-adresser.​ I quiz går det att begränsa vilka IP-adresser det går att lämna in från samt det går att aktivera en åtkomstkod som tentamensvakten förmedlar till studenterna i salen. Läs mer om ​ Inställningar av Quiz för examination .

Hur säkerställer vi att studenter som inte är i datorsalen loggar in på Canvas och skickar in svar istället för en student i datorsalen?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Studenterna har enbart tillgång till Canvas och kan som vid en vanlig tenta inte kommunicera med studenter utanför salen.​ Det går att i loggar se vilken IP-adress svaren har lämnats in från. I quiz går det även att begränsa vilka IP-adresser det går att lämna in från.​ Det går även att i Canvas quiz ställa in att ett lösenord behövs för att öppna quizen. Tentamensvakten skriver lösenordet på tavlan.​ Läs mer om ​ Inställningar av Quiz för examination .

Om studenter lämnar in i förtid, hur vet vi att dom inte lämnar in nya svar senare?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Uppgiften kan låsas för att enbart ta emot en inlämning. Det syns även tydligt i Canvas om en student gjort flera inlämningar. Uppgiften ska ställas in så att den är stängd för inlämningar då tentamenstiden är slut.​

Vad gör vi om tekniken strular?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Boka alltid fler datorer än det är skrivande studenter, de vanliga är att det möjligen är en dator som strular inte alla.​ Om Canvas, programmet för tentamen strular kontakta it-support.​ Om alla datorer strular, kontakta it-support, går det att lösa inom 20 minuter kan skrivtiden förskjutas med tiden det tog att lösa problemet.​ Om alla datorer strular och det inte går att lösa schemalägg ett nytt tentamenstillfälle.​

​Rekommenderad rutin vid tekniska problem:
Vid tekniska problem för flera studenter kontaktas examinatorn/ jourhavande lärare för att fatta beslut om hur problemet ska hanteras. Om en student har problem, ta det lugnt! Be studenten testa att logga in igen, sedan testa att byta dator och om problemet ej är löst inom 5 minuter kontakta examinatorn/ jourhavande lärare som tar hjälp av it-support och beslutar om eventuell förskjuten skrivtid för den studenten.​

Kommer datorerna vara låsta så att studenterna inte har access till internet eller andra dokument och programvaror på datorn?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Det är möjligt att låsa datorerna så att studenterna enbart får tillgång till Canvas. Studenterna aktiverar funktionen då de loggar in på datorn med examinationskontot och lokalt lärarnära stöd eller tentamensvakterna kontrollerar före tentamen att det är på.​ I ordinarie kursrum rekommenderas vänstra navigeringsmenyn vara inställd så att den begränsar studenternas åtkomst till kursmaterial (då kursrumet ej kan avpubliceras).​

Hur säkerställer vi att studenterna inte kan se varandras skärmar?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Skapar tentor med slumpade frågor eller ser till att datorer på lagom avstånd används.​

Kommer tentavakterna vara utbildade för att hantera digitala tentor?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Nej, inte under början av tillbakagången till campus, höstterminen 2021. Lokalt stöd kommer ha erbjudits att få utbildning och kan eventuellt vara behjälpliga under uppstarten av tentamen.​

Hur fungerar det med skanning under tentamen?​

(Senast granskad 24 november 2021)

Studenterna skannar inte sina lösningar under tentamen då det är organisatoriskt mycket svårt att genomföra på ett fusksäkert sätt. Om man önskar genomföra en tenta både med digitala svar och handskrivna går det att skanna tentorna till Canvas som vid en vanlig papperstenta och använda KTH Import Exams.​ Läs mer om Skannade tentor till Canvas .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-25
Om examinationsformer och utformning av examination
FAQ för examination i datorsal
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid tentamen med Zoom
Övriga frågor