Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd studenter vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med Zoom. Dessa frågor och svar berör framförallt stöd till studenterna innan och under examination med Zoom.

Information till studenter

Vilken information bör studenterna få och av vem?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Examinator informerar studenterna om vad som gäller inför varje examination. Du behöver vara tydlig med vad som gäller specifikt för din examination, exempelvis berätta:

  • tid per del på tentan
  • hur svaren laddas upp
  • information om examinationens upplägg
  • handskrivet/datorskrivet
  • tillåtna hjälpmedel.

På sidan Information att delge studenter  kan du läsa mer om vilken information studenterna behöver före examinationstillfället.

Hur kan studenterna förbereda sig inför examination med Zoom?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Det är starkt rekommenderat att studenterna ges en möjlighet att testa och öva på att göra en inlämning innan examinationen. För registrerade studenter med tillgång till kursens canvasrum är det enkelt att skapa en övningsplats där.

Examinationsrummet i Canvas får användas till övningsuppgifter (erbjuda studenten övningstillfälle) och för att kommunicera med tentanderna innan tentamen (skicka ut information). Obs! Om du bygger/lägger upp din examination i examinationsrummet och samtidigt använder rummet för övning och kommunikation så behöver du vara mycket noggrann med vad som är publicerat eller inte.

Vad behöver jag tänka på när jag kontaktar studenterna som ska tenta?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Om studenterna finns i examinationsrummet i Canvas kan du skicka meddelanden i inkorgfunktionen därifrån. Sektionerna i examinationsrummet kan användas för att skicka annan information till studenter med kompensatoriskt stöd (till exempel olika zoomlänkar). Om du skickar mejl till studenterna, tänk på att använda BCC-raden, så att inte mejladresserna blir synliga.

Vad behöver studenterna för utrustning för att kunna genomföra en tentamen på distans som använder Zoom?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Det förväntas att studenterna har den tekniska utrustning som behövs. I första hand ska studenterna ha Zoom på sin telefon och i andra hand på sin dator.

Saknas denna utrustning och det innebär att examinationen inte kan genomföras ska examinatorn erbjuda möjlighet att skriva i datorsal på campus. Vid omständigheter som förbjuder närvaro på campus hänvisas studenter till senare examinationstillfällen. I händelse av att tekniken fallerar kan examinator bedöma examinationen som ogiltig i enlighet med riktlinjer framtagna av KTH:s grundutbildningsutskott. I de fall tekniken fallerat och examinator underkänner examinationen eller en del av examinationen så ska studenterna erbjudas möjlighet till omtentamen eller komplettering, inom 15 arbetsdagar.

Studenter med kompensatoriskt stöd

Hur fungerar det med studenter med kompensatoriskt stöd (stöd från Funka)?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Studenter med kompensatoriskt stöd finns i en egen sektion i examinationsrummet i Canvas. Vilken sorts stöd som ska ges varieras, kom ihåg att inte alla stöd är rekommendation om längre skrivtid. Du som examinator behöver se till så att rätt personer i denna sektion har tillgång till uppgiften under 50% längre tid än ordinarie tid. Dessa studenter rekommenderas fördelas till en egen grupp i Zoom med en egen mötesvärd under hela skrivtiden. Om du din skolas tentamensadministration ger stöd för att genomföra examination med Zoom behöver du informera dem om detta. Delar du upp din tenta i flera delar bör varje del förlängas.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Kan studenter med längre skrivtid starta tidigare än ordinarie tentander?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Nej. Före tentamen är majoriteten av studenterna inte närvarande i Zoom, så då finns risken att uppgifter sprids mellan studenter på ett ej avsett sätt.

Får en student med förlängd skrivtid lämna in tidigare?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Alla studenter kan ladda upp när den normala skrivtiden är slut, då kan även studenter med förlängd skrivtid ladda upp sina lösningar och lämna zoommötet.

Vad händer om tentamen är uppdelad?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Studenter med förlängd skrivtid bör har förlängd tid på respektive del av tentamen.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination