Till innehåll på sidan

Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med zoomnärvaro/övervakning.

Examinators ansvar

Vad krävs exakt vad gäller tillgänglighet under tentatiden?

(Senast granskad 30 september 2021)

Precis som vid en vanlig tenta måste du som examinator vara tillgänglig för att kunna besvara eventuella frågor. Läs mer om examinators ansvar på sidorna om examinators roll vid tentamen med zoomnärvaro  eller examinatorns roll vid zoomövervakad tentamen .

Vad gör jag om det blir tekniska problem under tentan?

(Senast granskad 30 september 2021)

Zoomansvarig person, examinatorer och mötesvärdar eller tentamensvakter rekommenderas att vid tekniska problem kontakta supporten direkt via telefon på 08-790 66 00 och ange att ”support under pågående examination” behövs för att få så snabb hjälp som möjligt.

Hur arbetar jag för att minimera risken att studenterna fuskar?

(Senast granskad 30 september 2021)

Rekommendationer om hur man kan minimera riskerna att studenterna fuskar:

  • Dela upp tentamen i delar med rast mellan, det kan vara bra ha ett par slumpade uppgifter per del om möjligt.
  • Släpp en fråga i taget, använd lösenord för de applikationer där det är möjligt.
  • Använda slumptal i räkneuppgifter, läs mer på sidan Examination med bra slumpade värden .
  • Variera tentamenslydelsen så att varje student får en unik tenta, läs mer om hur du slumpar uppgifter på sidan Slumpa fram frågor i Canvas .
  • Tillåt inte headset/hörlurar i enlighet med ordinarie tentamensregler. 
  • Använd plagieringskontroll där det är möjligt.

Meddela studenterna att ordinarie tentamensregler gäller (bortsett från regler om sen ankomst). 

Inget hindrar en student att mejla alla i zoomrummet den lösning som hen just skickade in via sin telefon, men studenten behöver då mejladress till alla studenter. Studenterna informeras tydligt om att de INTE ska röra vid sin dator om det inte är så att svaren på uppgifterna lämnas i form av quiz/dataskriven text. Används zoom-chatten för detta syns det i chatt-loggen. En chatt-logg som sparas från huvudrummet sparar inte meddelanden som skickats i breakoutrum, men en student i ett breakoutrum kan inte skriva meddelanden till studenter i huvudrummet.

Uppdelad examination och pauser under examinationen - hur gör man?

(Senast granskad 30 september 2021)

En rekommendation är att tentan delas upp i delar för att studenterna ska kunna ta pauser. Vid en uppdelad tentamen löser studenten en delmängd av frågorna som sedans lämnas in innan pausen. Efter pausen får studenterna nästa del osv. Hur tentan delas upp är upp till varje examinator att bestämmas. Olika tentamensupplägg medför olika sätt att dela upp uppgiftslydelsen på. För uppdelade tentor rekommenderas följande:

  • Om möjligt, se till att varje del innehåller minst två uppgifter.
  • Du behöver tydligt kommunicera om studenten behöver vara med på alla delar eller kan lämna in bara delar av tentan.
  • Ge studenterna minst 10 minuters paus mellan delarna.

Tentamenstiden ska vara den samma för samtliga studenter bortsett från studenter med kompensatoriskt stöd och förlängd skrivtid. Du som examinator bestämmer om tiden för tentamen förlängs pga. pauser, detta skall då kommuniceras till studenterna i förväg.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-30
Om examinationsformer och utformning av examination
FAQ för examination i datorsal
Zoomnärvaro och övervakning vid tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Inlämning och bedömning vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid tentamen med Zoom
Övriga frågor