Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examination

Stöd, råd och riktlinjer kring examination för kurser som ges på KTH.

* betyder att länken leder till annan del på KTH:s intranät. 

Digital examination

Vid digital examination med anmälan i Ladok ska upppgifter genomföras i examinationsrum i Canvas , inte i kursrum i Canvas.

KTH:s utbildning för examinatorer

Examinatorsutbildningen ger dig möjlighet att tillägna dig eller uppdatera dina kunskaper om de aktuella regler och riktlinjer som styr examination och examinatorns roll för att kunna agera korrekt som examinator. Under utbildningen får du lära dig mer om rättssäker, målbaserad och likvärdig examination och sätta dig in i KTH:s lokala regler vad gäller kursplaner och examination.

Examinatorsutbildningen finns i Canvas

Mer stöd angående examination

På följande sidor på KTH:s intranät finner du ytterligare relevant stöd för examination.

Kontakt, support och FAQ

För tekniska frågor kring examinationsverktyg, kontakta it-support@kth.se .

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola. De hjälper även till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du hitta kontaktpersoner för respektive skola på sidan Kontakt för examination

För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se .

För pedagogiskt stöd angående digital examination, kontakta e-learning@kth.se .

FAQ för lärare: Vanliga frågor och svar kring examination .