Till innehåll på sidan

Examinator vid KTH Digicertus Exam

Denna sida riktar sig till den som är examinator vid examination som sker i datorsal med lösningen KTH Digicertus Exam.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Kommunicera med administrativt stöd 

Det administrativa stödet sköter bokning av datorsalar, tentamensvakter, beställning av nedlåsning med mera. De behöver information om examinationsupplägget för att göra korrekta bokningar och ge bästa möjliga stöd. Exempel på information att delge kring upplägget: 

  • Om det är flera delar och om någon del ska skrivas på papper. 

  • Tillåtna hjälpmedel. 

  • Program som kommer användas under tentamen. 

  • Lösenord till quiz som ska förmedlas till tentamensvakter. 

Förbered Canvasrum 

Examinationen kan ta plats i det ordinarie kursrummet i Canvas eller i specifikt examinationsrum i Canvas. Examinationsrum skapas för alla examinerande moment som finns i Ladok och måste användas då examinationen har obligatorisk anmälan. Läs mer om examinationsrum

På en del skolor kan du få hjälp från det lokala lärarnära stödet med att skapa den digitala versionen av examinationen.  

Quiz och Uppgifter i Canvas 

Uppgifter erbjuder fler möjligheter för hur bedömningen kan genomföras medan quiz går att vilkora vem som får tillgång med hjälp av både IP-adress och kod.
Läs mer om: 

Uppdaterat 2 februari 2022

Problem med Canvas miniräknare vid nedlåsning

Om du använder New Quizzes för din examination så kan du välja att låta studenterna använda en inbyggd miniräknare. Under några tillfällen har det uppstått problem där miniräknaren inte laddas ordentligt. Problemet löses genom att ladda om sidan. Läs mer om den inbyggda miniräknaren i New Quizzes .

Ställ in tider för att hinna hantera tekniken 

För att det ska finnas tid för att hantera eventuella tekniska problem rekommenderas följande inställningar för uppgiften: 

  • "Inlämningsdatum" (Due): Sätt till examinationens sluttid. 

  • "Tillgänglig från" (Available From): Sätt till examinationens starttid. 

  • "Till" (Until): Sätt till maxgränsen för förskjutning av skrivtid, vanligen 25 minuter efter examinationens sluttid. Canvas kommer tydligt visa vilka som lämnat in sent. 

Maxgränsen för förskjutning av tid avgörs utifrån vilka tider tentamensvakter och salar är bokade. Fråga din tentamensadministration om vilka tider som gäller för ditt tillfälle. Vid tekniska problem och en eventuell förskjutning av skrivtiden för en eller flera studenter, är det viktigt att hålla sig inom maxgränsen för hur mycket tentamen kan skjutas på. Kom ihåg att även ställa in rätt tider för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka (Sektion 2 i examinationsrummet).

Kontrollera tillgång till andra delar av Canvas 

Lösningen för nedlåsning vid examination i datorsal gör att studenter enbart kan nå delar av Canvas under examinationen. Tänk på hur övrig information i Canvas ska begränsas. Läs mer om  nedlåsning av datorer för examination

Moduler och villkora hederskodex 

Genom att använda moduler i examinationsrummet går det att villkora att studenterna ska ha läst instruktionerna för examinationen innan de får tillgång till tentamen. Det går också att då villkora att hederskodexen måste vara bekräftad för att tentamen ska få genomföras av studenten. Önskar du använda moduler finns en färdig mall att ladda ned till canvasrummet. Läs mer om KTH:s modulbaserade examinationsrumsmall .

Möjlighet att kombinera Canvas med papperssvar 

Om examinationen innefattar moment som passar bättre för studenterna att redogöra för på papper är det möjligt att komplettera inlämningen i Canvas med att papper lämnas in som vanligt av tentamensvakten. Var noga med att ange var och hur studenten förväntas svara om du planerar för att kombinera datorexaminationen med papper. Efter tentamen är det möjligt att läsa in de handskrivna lösningarna till en separat uppgift i Canvas. Läs mer om Skannade tentor till Canvas

Testa uppgifter med nedlåsning 

För att säkerställa att uppgiften fungerar med nedlåsningen är det viktigt att testa den fullständiga lösningen på plats i datorsal. Detta är extra viktigt om kursen använder program utöver Canvas, såsom Möbius. Testa examinationsuppgiften från en sandbox så att alla steg kan genomföras vid testet. Det kan vara bra att ta hjälp av lärare i kursen, en kollega eller det lärarnära stödet. Kontakta it-support@kth.se  om du har frågor om hur du kan testa nedlåsning.

Informera studenter 

Informera studenter om hur examinationen kommer gå till. På Studentwebben finns en guide för studenter kring hur examination i datorsal och nedlåsningen fungerar  som med fördel kan länkas till. Tänk på att utöver den allmänna studentguiden även informera om de specifika detaljerna kring examinationen. På sidan Information att delge studenter  finns en sammanställning för vilken information studenter behöver före tentamen.

Kontakt angående examination i datorsal

Har du frågor om eller önskar du handledning angående genomförande av examination i datorsal?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: Examination i datorsal

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-20