Till innehåll på sidan

Nedlåsning av datorer vid KTH Digicertus Exam

På en examination med KTH Digicertus Exam så låses datorerna ned med Safe Exam Browser för att säkerställa att studenter inte har tillgång till något annat än examinationsmaterialet. På denna sida beskrivs lösningen, hur du tar reda på vilka datorsalar som har lösningen installerat samt hur du beställer nedlåsning för din examination.

Uppdaterat 28 november 2023

KTH Digicertus Exam - nytt beställningsformulär

Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställningar ska vara gjorda inför omtentorna i december och tentorna i januari. 

KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

Så fungerar nedlåsning med Safe Exam Browser (SEB)

När en examination genomförs med KTH Digicertus Exam så startas datorerna automatiskt upp med Safe Exam Browser (SEB). Med SEB får studenterna enbart tillgång till delar av Canvas. Följande delar går att komma åt i Canvas med nedlåsningen:

  • Uppgifter

  • Quiz

  • Möbiusquiz (inbäddade)

  • Moduler samt filer och sidor som är publicerade i moduler

Dessa delar av Canvas går att komma åt för alla kursrum studenten har tillgång till. Webben, andra program på datorn samt möjligheter för kommunikation genom Canvas går inte att använda. Det går bara att ha ett fönster uppe i SEB, så om det mot förmodan skulle finnas något i Canvas som studenten ändå kommer åt, så krävs det många klick för att ta sig mellan olika sidor. 

Begränsa åtkomst till övriga delar av Canvas

Eftersom studenter även kommer åt andra kursrum kan nedlåsningen behöva kompletteras för att de inte ska komma åt kursmaterial exempelvis ordinarie kursrum (om examinationsrum används) och tidigare kursomgångar. Detta görs enklast genom att i respektive Canvasrum ställa in navigeringsmenyn i rummets inställningar så att alternativen är dolda. Läs mer om hur navigeringsmenyn fungerar på sidan Kursinställningar (rubriken "Navigering") . Tänk på att göra detta så sent som möjligt innan examinationen, och förvarna gärna studenterna om att de inte kommer ha tillgång till kursmaterialet.

Använda Möbius med SEB

Det går endast att använda inbäddade Möbiusquiz med SEB. För att bädda in ett Möbiusquiz ska rutan "Öppna det här verktyget i en ny flik" (Load this tool in a new tab) inte vara ikryssad när Möbius kopplas till uppgiften.

Möbius för examination

Datorsalar med SEB installerat

För att veta vilka datorsalar som har SEB installerat kan du söka på “Safe Exam Browser” i listan på installerad mjukvara i datorsalar

Observera att SEB endast fungerar på KTH:s Windowsdatorer. 

Beställ nedlåsning

För att använda KTH Digicertus Exam behöver nedlåsning schemaläggas av IT-support. För att beställa nedlåsning, fyll i beställningsformuläret  senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfället. 

Videoförklaring om examination på nedlåst dator

Denna guide förklarar hur nedlåsningen fungerar och ger en bra överblick på hur examination med nedlåsning ser ut. Videon riktar sig till studenter och finns på sidan Studentguide för examination i datorsal (Studentwebben) . Videon är på engelska.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-30