Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderas du använda Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox), speciellt vid envägskommunikation. Här förklaras skillnaderna i användning mellan dem och varför du bör undvika mejllistor.

Anslag i första hand vid envägskommunikation

Anslag låter dig som lärare skicka meddelanden till hela kursen samtidigt och bör därför vara ditt första alternativ vid envägskommunikation med många studenter samtidigt. Speciellt om det rör kursaktiviteter, intressanta kursrelaterade ämnen eller information av logistisk karaktär. Anslag passar för att lyfta extra viktig information och för att berätta att en kursaktivitet eller ett kursmaterial har uppdaterats. Det är inte tänkt att ersätta exempelvis sidor eller uppgifter.

Exempel på anslag:

 • "Föreläsningstillfälle flyttad".
 • "Omdömen finns nu tillgängligt".
 • "Era labbgrupper är följande".
 • "Rättelse av misstag under föreläsning".

Anslag syns i nyhetsflöde och blir sökbart

När du postat ett anslag syns det i ett nyhetsflöde under länken "Anslag" i kursmenyn och är dessutom sökbart. Du kan välja att visa ett valfritt antal anslag överst på kursens startsida och du kan även välja att skicka anslaget till hela kursen eller till enskilda kurssektioner.

Läs mer om Anslag i Canvas .

Läs mer om sidor i Canvas  och om att skapa uppgifter i Canvas .

Diskussioner för öppen tvåvägskommunikation

Anslag kan tillåta kommentarer, men bör bara användas för att studenter ska kunna ställa förtydligande frågor som hela kursen bör ha kunskap om. När målet är att samla in frågor från studenterna är det bättre att du skapar ett diskussionsforum och ger det en titel av slaget "FAQ" eller "Ställ era frågor om kursen här".

Läs mer om Funktionen Diskussioner i Canvas .

Inkorg vid förväntan av personliga frågor

Meddelanden via Inkorgen kan skickas till enskilda personer, hela kurser eller vissa sektioner, men kommer nå ut till studenterna som individer. Studenterna kan svara individuellt utan att någon annan i kursen får den informationen, till skillnad från anslag och diskussioner.

Inkorgen rekommenderas främst vid riktad tvåvägskommunikation, det vill säga när svar förväntas från specifika studenter. Vi rekommenderar även att du är tydlig med vilken kurs meddelandet gäller för att underlätta för studenterna, exempelvis genom att skriva kursens namn eller kurskod i ämnesraden. Detta eftersom samma Inkorg används för alla kurser, vilket ökar risken för att studenter förväxlar information från olika kurser.

Inkorg kan i vissa fall vara att föredra över anslag eller diskussioner för informationsspridning. Till exempel när du som lärare förväntar dig frågor och kommentarer från studenter som kan vara känsliga eller personliga. Alltså när informationen riktas till studenterna som individer snarare än som kursdeltagare.

Exempel på användning av meddelanden via Inkorg:

 • "Oacceptabelt beteende under senaste föreläsning".
 • "För er som ej fick godkänt på uppgift 1".
 • "Plånbok upphittad i föreläsningssalen".

Canvas hellre än mejllistor

Kommunikation med studenterna via mejllistor har många risker, exempelvis:

 • Informationen blir lättare att missa när den sprids ut över flera plattformar.
 • Det är svårare för studenterna att komma igång om de måste byta fönster för att göra det.
 • Mejllistan kan vara inkomplett eller innehålla fel personer.
 • Många studenter har inte fått in vanan att läsa igenom sina mejl regelbundet.

När du använder Canvas undviker du dessa risker, och då vet både du och dina studenter att alla har fått all information som du skickat ut. Det underlättar även för studenterna om alla kurser gör på liknande sätt.