Till innehåll på sidan

Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderar E-lärande att Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox) används, speciellt vid envägskommunikation. Här förklaras skillnaderna i användning mellan dem och varför du bör undvika mejllistor.

Anslag i första hand vid envägskommunikation

Anslag är alternativet som E-lärande rekommenderar i första hand vid envägskommunikation med studenter om sådant som rör kursaktiviteter, intressanta kursrelaterade ämnen och information av logistisk karaktär. Dock är det inte tänkt att ersätta exempelvis sidor eller uppgifter, utan rekommenderas för att lyfta extra viktig information och för att berätta att en kursaktivitet eller ett kursmaterial har uppdaterats.

Exempel på anslag:

 • "Föreläsningstillfälle flyttad"
 • "Omdömen finns nu tillgängligt"
 • "Era labbgrupper är följande"
 • "Rättelse av misstag under föreläsning".

Anslag syns i nyhetsflöde och blir sökbart

När du postat ett anslag syns det i ett nyhetsflöde under länken "Anslag" i kursmenyn och är dessutom sökbart. Du kan välja att visa ett valfritt antal anslag överst på kursens startsida och du kan även välja att skicka anslaget till hela kursen eller till enskilda kurssektioner.

Ska studenter kunna kommentera?

Anslag fungerar särskilt bra när svar inte är förväntat. Om kommentarer tillåts bör det vara för att studenter ska kunna ställa förtydligande frågor som hela kursen bör ha kunskap om. När målet är att samla in frågor från studenterna är det bättre att du skapar ett diskussionsforum och ger det en titel av slaget "FAQ" eller "Ställ era frågor om kursen här".

Läs mer om Anslag i Canvas .

Läs mer om sidor i Canvas  och om att skapa uppgifter i Canvas .

Inkorg vid förväntan av personliga frågor

Meddelanden skickade via Inkorg skiljer sig från Anslag i det att det når ut till studenterna som individer och funktionen ligger i globala menyn istället för i kursmenyn, vilket ökar risken för att studenter förväxlar information från olika kurser.

Meddelanden kan skickas till enskilda personer, hela kurser eller vissa sektioner, men alla svar kommer att komma separat från individuella studenter. Rekommendationen är därför att meddelanden via Inkorg främst används vid tvåvägskommunikation, dvs. när svar förväntas, eller envägskommunikation till ett urval av studenterna. Vi rekommenderar även att du är tydlig med vilken kurs meddelandet gäller för att underlätta för studenterna, exempelvis genom att skriva kursens namn eller kurskod i ämnesraden.

Inkorg kan i vissa fall vara att föredra över anslag även för den informationsspridning vi på E-lärande rekommenderat för anslag, när du som lärare förväntar dig frågor och kommentarer från studenter som kan vara känsliga eller personliga. Alltså när informationen riktas till studenterna som individer snarare än som kursdeltagare.

Exempel på personlig information:

 • "Oacceptabelt beteende under senaste föreläsning"
 • "För er som ej fick godkänt på uppgift 1"
 • "Plånbok upphittad i föreläsningssalen".

Canvas hellre än mejllistor

Kommunikation med studenterna via mejllistor har många risker, exempelvis:

 • Informationen blir lättare att missa när den sprids ut över flera plattformar.
 • Det är svårare för studenterna att komma igång om de måste byta fönster för att göra det.
 • Mejllistan kan vara inkomplett eller innehålla fel personer.
 • Många studenter har inte fått in vanan att läsa igenom sina mejl regelbundet.

När du använder Canvas undviker du dessa risker, och då vet både du och dina studenter att alla har fått all information som du skickat ut. Det underlättar även för studenterna om alla kurser gör på liknande sätt.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-02-15