Till innehåll på sidan

Publicering av annonser har sommarstängt 10 juli - 4 augusti

Publicerad 2023-05-09

Rekryteringsannonser (Publicering av annonser) kommer ha sommarstängt 10 juli - 4 augusti. Sista dag för begäran av publicering är tisdag den 4 juli. Tänk på att förlänga eventuella annonser som går ut under den tiden som rekryteringsannonser har sommarstängt.

För att säkerställa att annonser publiceras och förlängs i tid, skicka in begäran om publicering minst 3 arbetsdagar i förväg. Alla annonser hanteras i den ordning de kommer in och så snabbt som möjligt. Vid förlängning av annons uppge att det är en förlängning i kommentarsfältet.


Recruitment advertisements (Publication of advertisements) will be closed for the summer from 10 July to 4 August. The last day for requesting publication is Tuesday 4th July. Remember to extend any ads that expire during the time that recruitment ads are closed for the summer.

To ensure that advertisements are published and extended in time, send in the request for publication at least 3 working days in advance. All ads are handled in the order we receive them and as quickly as possible. When extending an ad, state that it is an extension in the comments field.