Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vilket verktyg ska jag välja?

Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

Uppgifter i Canvas

Uppgifter i Canvas passar för mer omfattande inlämningar som ska granskas för textmatchning samt för inlämningar i annat format än text. I Canvas är det även det mest lämpade verktyget för att ta in inskannade dokument och videoinlämningar. Uppgifter i Canvas kan i större utsträckning än quiz bedömas i SpeedGrader och funktionen Uppgifter förenklar processen att sammanställa studenternas svar. 

Information om Canvas Uppgifter

Canvas Quizzes

Verktyget innehåller olika frågetyper samt ger möjligheten att använda frågebanker. Det går att göra quiz där svar lämnas in i form av filer, men då behöver du vara medveten om att du vid bedömning inte kan få en sammanställning av alla studenters lösningar. Istället behöver du gå in i quizet för respektive student för att hitta lösningarna.

I Canvas finns två quizfunktioner. Om du inte arbetat med quiz i Canvas tidigare rekommenderas du att lära dig "New Quizzes" som kommer bli den nya standardfunktionen.

Information om Canvas Quizzes

Möbius

Möbius är en avancerad quizfunktion som lämpar sig för uppgifter med matematiska formler eller numeriska beräkningar. Verktyget är baserat på Maples datoralgebrasystem och ger flera möjligheter att variera uppgifterna till studenten, exempelvis genom att anpassa svårighetsnivån för följande frågor utifrån studentens tidigare svar. Eftersom detta quizverktyg är mer avancerat än det i Canvas så rekommenderas det bara för examination om det använts under kursen så att studenterna haft möjlighet att öva i verktyget.

Lär dig mer om Möbius

Zoom

Zoom passar när du behöver se och kunna prata med studenter vid t.ex. muntlig examination eller när du vill ha en digital närvaro under exempelvis en tentamen.

Lär dig mer om

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination