Till innehåll på sidan

Inför examinationsperiod 1, hösten 2022

Information från utbildningsstöd (EDO) och utbildningsportföljen (UP)

EXAMINATION

Publicerad 2022-09-27

Här kommer samlad information med påminnelser och tips på kompetensutveckling och webbresurser inför höstterminens första tentaperiod 20-28 oktober 2022.

Support, öppettider och FAQ

Skapa examinationen

Har du frågor om eller önskar du handledning angående upplägget av examinationen? Kontakta e-learning@kth.se  märk ditt ärende: handledning examination. Vi svarar inom två arbetsdagar.

E-lärandes info inför julledighet och period 3

IT-support

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider är vardagar 08:00-16:30.

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Tentamensadministration för funkastöd

Om du som examinator har frågor om salsplacering eller andra frågor kring examination för studenter med stöd från Funka, kontakta då tentamensadministration vid respektive campus.

Campus:
tentafunka@kth.se 

Flemingsberg:
studentexp@sth.kth.se

Södertälje:
service-hpu@kth.se

Kista:
student-support@eecs.kth.se

FAQ

Vanliga frågor och svar FAQ om examination

Ny information sedan förra nyheten om vårterminens examinationsperiod 4:

  • Länk till Studentwebbens sidor om examination för studenter.
  • Om du har digital examination i datorsal behövs inte längre ett examinationskonto (men du behöver fortfarande kontakta lokala tentamensadministrationen i god tid för att beställa nedlåsningen).
  • Kompetensutvecklingstips för att lära dig införa målrelaterade betygskriterier i examination.

Kom ihåg

Informera i Canvas

Examinator ansvarar för att i god tid före examinationstillfället informera studenterna i Canvas om examinationens former och genomförande.

Information att delge studenter inför examinationstillfället

Hänvisa gärna studenterna till information om examination på Studentwebben .

Funkastöd

Inför examinationstillfället är det tentamensadministrationen på respektive campus som är ingången för hantering av studenter med kompensatoriskt stöd. Se kontaktuppgifter för respektive campus i gråa inforutans rubrik "Tentamensadministration för Funkastöd".

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Checklistor som stöd i arbetsprocessen

Du som är examinator (och/eller de som examinator delegerat uppgifter till) kan få stöd av en checklista för det du behöver tänka på inför, under och efter examination.

Checklista för genomförande av examination

Det finns även en specifik checklista för hur du jobbar i Canvas – allt från hur du skapar material till att ha rätt inställningar – för att göra examinationsarbetet så smidigt som möjligt.

Inför examination i Canvas

Välj rätt examinationsrumsmall i Canvas

KTH har två mallar för examinationsrum i Canvas: en uppgiftsbaserad och en modulbaserad mall. Båda har särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

Uppgiftsbaserad examinationsrumsmall i Canvas

Modulbaserad examinationsrumsmall i Canvas

Om du vill veta mer om hur KTH:s examinationsrumsmallar fungerar och hanteras klicka på nedan länk:

Digital examination i datorsal med nedlåsning (Safe exam browser, SEB)

För dig som ska genomföra digital examination i datorsal med nedlåsning är det viktigt att med god framförhållning kontakta tentamensadministrationen på din skola. Tentamensadministrationen ska hinna ordna med salar, beställa nedlåsning med SEB samt kontakta Tentafunka vid behov. Läs mer på sidan om .

Verktyg för att underlätta bedömning

Boka workshop

Om du eller ditt lärarlag/enhet vill lära känna funktionerna KTH Import Exams och/eller KTH Transfer to Ladok erbjuder E-lärande personlig handledning eller workshop med presentation och frågestund om digital bedömning i Canvas. Kontakta E-lärande på e-learning@kth.se .

Boka workshop med E-lärande

I Canvas finns två verktyg som utvecklats av utbildningsportföljen för att underlätta bedömningsarbetet.

KTH Import Exams

Du som vill slippa pappershantering kan bedöma din salstenta digitalt i Canvas med funktionen KTH Import Exams. Funktionen finns installerad alla examinationsrum, men du måste själv aktivera den. Läs mer om hur KTH Import Exams fungerar på sidan om Skannade tentor till Canvas .

KTH Transfer to Ladok (T2L)

När bedömningen är klar kan resultatet överföras säkert till Ladok med hjälp av funktionen KTH Transfer to Ladok. Läs mer om T2L på sidan om Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

"Jag gör det enkelt för mina studenter att studera och T2L gör det enkelt för mig att registrera betyg" 

Läs mer om Nihad Subasics (ITM) tankar om T2L i intervju publicerad 2021:

"Guldfunktionen KTH Transfer to Ladok i Canvas underlättar examinationsprocessen"

Kompetensutveckling: målrelaterade betygskriterier

Alla KTH-kurser med graderad betygsskala ska ha målrelaterade betygskriterier. Väl skrivna och implementerade betygskriterier:

  • ger tydlighet och motivation för studenterna
  • gör examinationen rättvisare
  • ger läraren struktur och hjälp vid genomförandet av examinationen
  • ger högre kvalitet i examinationen
  • sparar tid för läraren.

Läs om regler för betygskriterier och hitta fler webbresurser:

Målrelaterade betygskriterier

Kursen LH216V (1,5 hp)

I kortkursen "Utveckla lärandet med betygskriterier" kan få exempel på hur du kan ersätta salstentamen med andra examinationsformer, även för kurser med många studenter. Under höstterminen ges kursen på svenska, och under vårterminen på engelska. Nästa kursomgång ges period 2 hösten 2023 (kursstart 30 oktober).

Läs mer och anmäl dig på Om kursen LH216V 1,5 hp

Samlad information om examination

På intranätets ingång för utbildning finns en plats som samlar information (stöd, råd och riktlinjer) och genvägar till bedömnings- och examinationsrelaterade webbresurser. Huvudinnehållet utgörs av guider för dig som vill få förslag och inspiration till att utveckla bedömnings- och examinationsmetoderna i din kurs.

Examination

Kontakt

Kontaktperson på skola

Varje skola har en kontaktperson för planering och samordning av administrativa utvecklingsfrågor som rör examination.

Kontakt för examination

Stöd för digitalt lärande 

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .